نزدیک انقلاب که شدیم، شایعه شد که ساواک قصد تصاحب زمین قبرستان شش‌جوبه و تبدیل آن به نمایندگی ساواک در نجف‌آباد را دارد.

ساختمان ساواک در نجف آباد

نزدیک انقلاب که شدیم، شایعه شد که ساواک قصد تصاحب زمین قبرستان شش‌جوبه و تبدیل آن به نمایندگی ساواک در نجف‌آباد را دارد. شایعه‌ای که چندان هم شایعه نبود. چند ماه قبل از انتشار این شایعه، یکی از اعضای انجمن شهر من را سوار ماشین کرد و همین‌طور که این محدوده را نشانم می‌داد، گفت: «ساواک اصفهان دنبال یه زمین درست و حسابی می‌گرده تا در نجف‌آباد دفتر بزنه. نظرت چیه که این‌جا رو معرفی کنیم؟»

مردم وقتی متوجه قصد ساواک شدند، به سرعت واکنش نشان دادند. یک شب «حاج‌آقا‌حسن رضوی» در مسجد جامع اعلام کرد: «می‌خواهیم قبرستان شش‌جوبه رو خراب کنیم و بِجِاش مسجد بسازیم. فردا صبح هر کی بیل داره، با بیل؛ هر کی کلنگ داره، با کلنگ و هر کی اره داره، با اره بیاد فلکه قبرآقا!»

وقتی خبر را فهمیدم، بلافاصله به «طاهری» حسابدار مشترک اداره‌مان و دفتر مرحوم «آیت‌الله طاهری» امام‌جمعۀ سابق اصفهان خبر دادم تا حاج‌آقا را خبر کند. حاج‌آقا هم فوری شیخ‌عباس را مجاب کرده بود که جلوی این کار را بگیرد.

روز بعد اتفاقی نیفتاد ولی در طول چند ماه و به تدریج، شاخصه‌های قبرستان مثل درختان، گنبد و قبرهای قدیمی‌اش را خراب کردند و در نهایت با خواندن صیغۀ مسجد، اسم «مسجد‌الامام» را روی این زمین گذاشتند.

بعد از انقلاب، چندین نوبت در این زمین نماز خواندند و مردم پول و طلاجات قابل توجهی برای ساخت مسجد‌ دادند ولی هنوز خبری از ساخت مسجد‌جامع جدید نشده و فقط بخشی از آن یک مسجد کوچک ایجاد شده و بقیۀ زمین در خروجی نجف‌آباد به سمت اصفهان، حالت پارک پیدا کرده است. پارکی که بسیاری مردم، از حرمت مسجد بودنش اطلاع ندارند.

به روایت محمد رضا پزشکی خبرنگار دهه ۴۰ و ۵۰ موسسه اطلاعات در نجف آباد؛ کتاب «ناگفته ها» اثری از انتشارات مهر زهرا

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی ساختمان ساواک در نجف آباد ساختمان ساواک در نجف آباد                   236x300

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

ساختمان ساواک در نجف آباد