سردار شهید قاسم سلیمانی دی ماه سال 1385 در اولین سالگرد شهادت سردار شهید احمد کاظمی، در خصوص ابعاد مختلف شخصیت شهید کاظمی و دیگر شهدای نجف آباد سخنرانی می کند. به نظر می رسد محل برگزاری این سخنرانی، حوزه علمیه جدید نجف آباد در خیابان منتظری شمالی باشد.

سخنرانی حاج قاسم سلیمانی در نجف آباد

سردار شهید قاسم سلیمانی دی ماه سال ۱۳۸۵ در اولین سالگرد شهادت سردار شهید احمد کاظمی، در خصوص ابعاد مختلف شخصیت شهید کاظمی و دیگر شهدای نجف آباد سخنرانی می کند. به نظر می رسد محل برگزاری این سخنرانی، حوزه علمیه جدید نجف آباد در خیابان منتظری شمالی باشد.

سردار سلیمانی در این سخنرانی به تشریح گوشه هایی از شجاعت و تدبیر شهید کاظمی در دوران دفاع مقدس از جمله عملیات های خیبر و بدر می پردازد. شهید سلیمانی همچنین از پیام ویژه حضرت امام برای ناراحتی شهید کاظمی در عملیات بدر گفته و روایتی از مجاهدت شهید کاظمی در جریان زلزله بم و انتقال بیش از ۱۰ هزار مجروح در کمتر از یک روز روایت می کند.

سردار شهید قاسم سلیمانی در بخش دیگری از صحبتهایش می گوید: چند روز پیش که تعدادی از تصاویر شهید کاظمی را پیش حضرت آقا برده بودم تا ایشان چیزی به یادگار روی تصاویر بنویسند، پرسیدم که به نظر شما این تصاویر چقدر می ارزند؟ ایشان گفتند که این تصاویر، گران قیمت ترین عکس های دنیا هستند.

به نظر می رسد تصاویر مورد اشاره شهید سلیمانی،  تصاویر زیر باشند.

شهید احمد کاظمی سخنرانی حاج قاسم سلیمانی در نجف آباد سخنرانی حاج قاسم سلیمانی در نجف آباد               131 292x300

شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی سخنرانی حاج قاسم سلیمانی در نجف آباد سخنرانی حاج قاسم سلیمانی در نجف آباد               91 292x300

شهید احمد کاظمی

گرانقیمت ترین عکس های دنیا از نظر حاج قاسم سلیمانی

نقش احمد کاظمی در نجات هزاران زلزله زده بم از زبان قاسم سلیمانی

مقایسه جنگ ۳۳روزه با دفاع مقدس ایران از زبان حاج قاسم

سخنرانی حاج قاسم سلیمانی در نجف آباد