سومی دانشجویان آزاد نجف آباد در مسابقات ملی بتن
سومی دانشجویان آزاد نجف آباد در مسابقات ملی بتن

رتبه سوم مسابقات ملی دانشجویی بتن، در رشته « تیر سبک خمشی»، به دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی نجف اباد اختصاص یافت.  این دوره از مسابقات به مناسبت روز بتن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت و در سه سطح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و شرکت‌ها و کارخانجات تولید بتن و شرکت‌های ساختمانی برگزار […]

رتبه سوم مسابقات ملی دانشجویی بتن، در رشته « تیر سبک خمشی»، به دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی نجف اباد اختصاص یافت.

بتن۲ بتن

 این دوره از مسابقات به مناسبت روز بتن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت و در سه سطح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و شرکت‌ها و کارخانجات تولید بتن و شرکت‌های ساختمانی برگزار شد و در مجموع بیش از ۱۰۰ تیم از دانشگاه­های دولتی و آزاد و موسسات آموزش عالی کشور  در رشته های بتن سبک پرمقاومت، سازه محافظ تخم‌مرغ (EPD)، تیر سبک خمشی، بتن خودتراکم اقتصادی (SCC )، بتن غلتکی اقتصادی (RCCP)، پوستر و پایان‌نامه برتر دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد و مسابقه بتن ۱۴۰۴ – ویژه کارخانه‌های تولید بتن آماده برگزار شد که آقایان علی منصوریان،  عادل منصوریان، احسان صابری و خانم ملیکا کافی به سرپرستی آقای مهندس سید محمد موسویان در قالب تیم دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، در بخش« تیر سبک خمشی»، حائز رتبه سوم در سطح کشور شدند.

 منبع:روابط عمومی دانشگاه آزاد نجف آباد