تعدادی از نیروهای لشکر 8 نجف اشرف، در حال عزاداری و سینه زنی هستند. از مکان و زمان ثبت این تصاویر، اطلاعاتی نداریم ولی به احتمال زیاد مربوط به اوایل سال 63 و جزایر مجنون است.

سینه زنی نیروهای لشکر۸ نجف اشرف+فیلم

تعدادی از نیروهای لشکر ۸ نجف اشرف، در حال عزاداری و سینه زنی هستند. از مکان و زمان ثبت این تصاویر، اطلاعاتی نداریم ولی به احتمال زیاد مربوط به اوایل سال ۶۳ و جزایر مجنون است.

شهید غلامرضا صالحی سینه زنی نیروهای لشکر۸ نجف اشرف+فیلم سینه زنی نیروهای لشکر۸ نجف اشرف+فیلم                  107 300x215

 

سینه زنی نیروهای لشکر۸ نجف اشرف+فیلم