احمد شمس جانباز 70 درصد نجف آبادی که سال شصت و یک از ناحیه کمر و ستون فقرات مجروح شده بود، صبح روز دوشنبه چهاردهم آبان ماه 97 به شهادت رسید.

شهادت یک جانباز در نجف آباد+تصاویر

احمد شمس جانباز ۷۰ درصد نجف آبادی که سال شصت و یک از ناحیه کمر و ستون فقرات مجروح شده بود، صبح روز دوشنبه چهاردهم آبان ماه ۹۷ به شهادت رسید.

فاش نیوز:پیکر این جانباز شهید روز سه شنبه ۱۵ آبان ماه از ساعت هشت و نیم صبح از مقابل بنیاد شهید سابق نجف آباد به سمت مسجد جامع تشییع خواهد شد. مراسم ختمی نیز به همین مناسبت ساعت ۲عصر در مسجد جامع برگزار خواهد شد.

شهید شمس در زمان مجروحیت، دانشجو بود.

شهید احمد شمس شهادت یک جانباز در نجف آباد+تصاویر شهادت یک جانباز در نجف آباد+تصاویر             188x300

شهید احمد شمس

شهادت یک جانباز در نجف آباد+تصاویر