شهردار جدید نجف آباد:  باید شان مردم در شهرداری حفظ شود
شهردار جدید نجف آباد:  باید شان مردم در شهرداری حفظ شود

مهندس منتظری در دیدار با برخی از پرسنل شهرداری نجف آباد گفت : در شهرداری همه چیز مامدیون مردم است و بنده برروی تکریم مردم بسیار حساس هستم و از شما می خواهم با مردم بسیار با احترام و با حفظ عزت و شأن و جایگاه مردم عزیز نجف آباد برخورد نمایند. آنان اضافه کرد […]

مهندس منتظری در دیدار با برخی از پرسنل شهرداری نجف آباد گفت :

در شهرداری همه چیز مامدیون مردم است و بنده برروی تکریم مردم بسیار حساس هستم و از شما می خواهم با مردم بسیار با احترام و با حفظ عزت و شأن و جایگاه مردم عزیز نجف آباد برخورد نمایند.

آنان اضافه کرد بنده همراه با معاونین شهرداری در مناطق حضور بهم خواهیم رساند و مشکلات مردم منطقه را در دیدارهای عمومی در هر منطقه حل و فصل خواهیم نمود.

شهردار نجف آباد از پرسنل خواست تا بطور جدی فعالیتهای خود را ادامه دهند تا در ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۲ انقلابی در سیستم کاری شهرداری رخ دهد و با کسب درآمدهای بیشتر در شهرداری نسبت به رونق روز افزون فعالیتها اقدام گردد.