صحنه زنی دو جوان در نجف آباد
صحنه زنی دو جوان در نجف آباد
رکنا: اعضای باند کلاهبرداری از راننده‌های مسن در نجف‌آباد اصفهان 2مرد جوان بودند که یکی از آنها خودش را جلوی ماشین‌ها پرت می‌کرد و دیگری با سیاه‌بازی راننده‌ها را فریب می‌داد.

صحنه زنی دو جوان در نجف آباد

رکنا: اعضای باند کلاهبرداری از راننده‌های مسن در نجف‌آباد اصفهان ۲مرد جوان بودند که یکی از آنها خودش را جلوی ماشین‌ها پرت می‌کرد و دیگری با سیاه‌بازی راننده‌ها را فریب می‌داد.

کی از شاکیان توضیح داد: در حال عبور از یکی از خیابان‌های خلوت بودم و ماشینم سرعت کمی داشت که ناگهان مردی خودش را روی کاپوت ماشین پرت کرد و روی زمین افتاد. با دیدن این صحنه وحشت کردم و پایم را روی ترمز گذاشتم. وقتی پیاده شدم، مرد جوان از درد به‌خودش می‌پیچید. در همین هنگام جوان دیگری هم وارد ماجرا شد و سر و صدا راه انداخت. ا‌و می‌گفت که پسر جوان مصدوم شده و اگر شکایت کند، برای من دردسر درست می‌شود. در همین هنگام جوانی که خودش را روی کاپوت ماشین من انداخته بود گفت که نمی‌خواهد از من شکایت کند و اگر مبلغی به او بدهم رضایت می‌دهد و خودش برای درمان به بیمارستان می‌رود.

شاکی ادامه داد: آنها طوری نقش بازی کردند که راضی شدم مبلغی به جوان مصدوم پرداخت کنم تا از این مهلکه خلاص شوم. پول را به حسابی که گفته بود واریز کردم و به خانه برگشتم اما چند روز بعد متوجه شدم که درست با همین شگرد از فرد دیگری اخاذی شده و آنجا بود که مطمئن شدم در دام کلاهبرداران افتاده‌‌ام و تصمیم گرفتم از آنها شکایت کنم.

حسین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: مأموران در جریان بررسی‌های تخصصی موفق شدند جایگاه یکی از متهمان را ردگیری و او را در آخرین لحظات، زمانی که سوار اتوبوس شده بود تا راهی یکی از شهرهای غربی کشور شود، دستگیر کنند.

وی ادامه داد: مرد جوان وقتی مقابل شاکیان قرار گرفت، چاره‌ای جز اقرار ندید و اعتراف کرد که با این شگرد تا‌کنون از ۵راننده مسن کلاهبرداری کرده است. او در ادامه هویت همدست خود را نیز فاش کرد.این مرد جوان هم در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

کلاهبرداری

کلاهبرداری

صحنه زنی دو جوان در نجف آباد