صوفيان نجف آباد مانند غلامحسين معيني و حيدر علي موحدي، مجالس را در منازل خود  برگزار مي کردند. آقاي معيني شب هاي جمعه و آقاي موحدي شب هاي سه شنبه اقدام به برگزاري مي کردند. شب هاي دوشنبه نيز اکثراً به پاقلعه خانقاه اصفهان مي رفتند.

صوفیان نجف آباد

صوفیان نجف آباد مانند غلامحسین معینی و حیدر علی موحدی، مجالس را در منازل خود  برگزار می کردند. آقای معینی شب های جمعه و آقای موحدی شب های سه شنبه اقدام به برگزاری می کردند. شب های دوشنبه نیز اکثراً به پاقلعه خانقاه اصفهان می رفتند.

حدود سال ۱۳۵۰ مرحوم حشمت رجایی که از سلسله صفی علیشاه بود، در ویلاشهر یک خانقاه بنا کرد. مجالسی که در این خانقاه برگزار می شد، جدا از جلسات برگزار شده در خانه ها بود. بعد از انقلاب در حدود سال ۱۳۶۰ فعالیت های این خانقاه قطع، ولی جلسات خانگی همچنان ادامه داشت.

برخی از این جلسات خانگی به دلیل سوء استفاده برخی افراد، تداوم پیدا نکرد. به دلیل تبدیل برخی جلسات به محل گردهمایی معتادین، بانیان این جلسات مجبور به تعطیل کردن آن ها شدند.

زمین خانقاه را منصور امیر نیرومند به حشمت واگذار کرد تا در آنجا مکانی عبادی بسازد. ویلاشهر در آن زمان بیابانی به نام مهدی آباد بود که منصورخان آن را در اختیارگرفت و شروع به آباد ساختن آن کرد. درخت کاری، خیابان کشی، برق و آب، ایجاد باغ و حفر چاه برای کشاورزی از جمله اقدامات او برای آباد ساختن این ناحیه بود. بعدها نیز این ناحیه را به نام خود به ثبت و شروع به خانه سازی و فروش خانه ها و زمین ها کرد.

*«مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» به قلم «فضل الله خلیلی»؛ کاری از انتشارات مهر زهرا

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

صوفیان نجف آباد