فرزندان شهدای مدافع حرم نجف آباد+ عکس
فرزندان شهدای مدافع حرم نجف آباد+ عکس

در مراسمی که چند روز پیش در تهران به تقدیر از خانواده شهدای مدافع حرم کشور اختصاص داشت در بین تصاویر،چهره فرزندان و خانواده شهیدان کافی و حیدری دو تن از آخرین شهدای لشگر زرهی ۸ نجف اشرف نیز به چشم می خورد.  

در مراسمی که چند روز پیش در تهران به تقدیر از خانواده شهدای مدافع حرم کشور اختصاص داشت در بین تصاویر،چهره فرزندان و خانواده شهیدان کافی و حیدری دو تن از آخرین شهدای لشگر زرهی ۸ نجف اشرف نیز به چشم می خورد.