به دنبال مطالب مطرح شده در خصوص واگذاری با تسهیلات خودروی «دنا پلاس» به نمایندگان مجلس دوره یازدهم، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس طی مطلبی از فروش این خودرو به نفع خیریه غنچه های بهشت خبر داد.

فروش خودروی نماینده نجف آباد در مجلس+توییت ها

به دنبال مطالب مطرح شده در خصوص واگذاری با تسهیلات خودروی «دنا پلاس» به نمایندگان مجلس دوره یازدهم، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس طی مطلبی از فروش این خودرو به نفع خیریه غنچه های بهشت خبر داد.

ابوترابی در کانال اطلاع رسانی خود اعلام کرده که خودروی تخصیص داده شده از طرف مجلس را به نرخ بازار و به بالاترین پیشنهاد دهنده قیمت، فروخته و تمامی مبلغ به حساب این خیریه در کرون واریز خواهد شد.

ابوترابی هم چنین گفته که هم چنان با خودروی سمند شخصی اش تردد می کند و در اولین دوره حضورش در مجلس، دوره نهم، نیز سمند تخصیص داده شده از مجلس را به خیریه غنچه های بهشت اهدا کرده بود.

این نماینده پیش از این هم اعلام کرده بود که خودروی سراتو دوره دهم را هم فروخته و با آن بخشی از هزینه خرید یک دستگاه آمبولانس برای خیریه را تامین کرده بود.

 

ابوالفضل ابوترابی فروش خودروی نماینده نجف آباد در مجلس+توییت ها فروش خودروی نماینده نجف آباد در مجلس+توییت ها                  300x225

ابوالفضل ابوترابی

فروش خودروی نماینده نجف آباد در مجلس+توییت ها

توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد دنا پلاس فروش خودروی نماینده نجف آباد در مجلس+توییت ها فروش خودروی نماینده نجف آباد در مجلس+توییت ها         2 1024x821
توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد دنا پلاس
توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد دنا پلاس فروش خودروی نماینده نجف آباد در مجلس+توییت ها فروش خودروی نماینده نجف آباد در مجلس+توییت ها         1 1024x903
توییت ابوالفضل ابوترابی در مورد دنا پلاس