متاسفانه آبفای استان بدون هماهنگی با مدیریت شهرستان در حال مذاکره با ذوب‌آهن برای فروش پساب فازهای بعدی تصفیه خانه فاضلاب نجف‌آباد با قیمتی بسیار پایین به این شرکت است که این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته باشد.

فروش پنهانی پساب نجف‌آباد به ذوب‌آهن

متاسفانه آبفای استان بدون هماهنگی با مدیریت شهرستان در حال مذاکره با ذوب‌آهن برای فروش پساب فازهای بعدی تصفیه خانه فاضلاب نجف‌آباد با قیمتی بسیار پایین به این شرکت است که این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته باشد.

ایمنا:ابوالفضل ابوترابی با اعلام این مطلب افزود: به استاندار، مدیر عامل آبفا و ذوب‌آهن یادآور می‌شوم که پروژه عظیم شبکه جمع‌آوری فاضلاب نجف‌آباد پس از حدود دو دهه تعطیلی، در چند سال اخیر با مشارکت مستقیم مردم احیا شده و به همین خاطر اجازه فروش پساب تصفیه‌خانه در شرایط کنونی را نخواهیم داد.

ابوترابی چنین روندی را خطرناک خواند و اضافه کرد: چند سال پیش نیز در تصمیمی مشابه، پساب شاهین شهر را به قیمت پایین در اختیار پالایشگاه اصفهان قرار دادند که تبعات آن در حال حاضر مشخص شده و شهروندان بارها به اشکال مختلف معترض این تصمیم غیر‌کارشناسی شده‌اند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: به دلیل نیاز شهر به این پساب، احتمال بروز مشکلات زیست‌محیطی و نشست زمین و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در خصوص استفاده از این پساب در زمینه‌های مختلف، بدون هماهنگی با مدیران ارشد شهرستان اجازه خروج پساب از نجف‌آباد را نخواهیم داد.

از مجموع نزدیک به پانصد کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب نجف‌آباد تاکنون بیش از دویست کیلومتر عملیاتی شده و ضمن فروش شانزده هزار انشعاب، ۱۲۰لیتر در ثانیه از پساب اولین فاز تصفیه‌خانه فاضلاب شهر نیز به مدت سی سال در اختیار شهرداری این شهر قرار گرفته است.

پیش از این هم ذوب‌آهن با اجرای کامل شبکه جمع‌آوری فاضلاب برخی شهرهای اطراف، پساب آن‌ها را برای مصارف خود خریداری کرده بود.

ابوالفضل ابوترابی فروش پنهانی پساب نجف‌آباد به ذوب‌آهن فروش پنهانی پساب نجف‌آباد به ذوب‌آهن                  300x225

ابوالفضل ابوترابی

فروش پنهانی پساب نجف‌آباد به ذوب‌آهن