صدا و سیما: مسئول بسیج دانشجویی استان گفت: گروه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد متشکل از ۵۰ بسیجی و امدادگرِ هلال احمر از سوم فروردین تاکنون در روستا‌های سمیرم در حال ارائه خدمات محرومیت زدایی به روستا‌های محروم سمیرم هستند.

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر

صدا و سیما: مسئول بسیج دانشجویی استان گفت: گروه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد متشکل از ۵۰ بسیجی و امدادگرِ هلال احمر از سوم فروردین تاکنون در روستا‌های سمیرم در حال ارائه خدمات محرومیت زدایی به روستا‌های محروم سمیرم هستند.

سید هادی انوری افزود: یکی از اهدافی که گروه‌های جهادی در روستا‌ها دنبال می‌کنند، تعامل با کمیته امداد امام خمینی و ساخت منزل مسکونی روستایی برای مددجویان کمیته امداد است. تیم درمانی گروه‌های جهادی متشکل از پزشک عمومی، ماما، مشاور و کارشناس بهداشت است.

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر 6241087 350 300x169

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر 6241088 183 300x169

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر 6241091 367 300x169

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر 6241092 756 300x169

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر 6241094 582 300x169

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر 6241095 554 300x169

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم

 

فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم+تصاویر