پیکر مرحوم دکتر فاطمه نادعلی مدیرگروه هماتولوژی و علوم انتقال خون و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دیروز شنبه سوم شهریور در جایی غیر از قطعه فرهیختگان نجف آباد به خاک سپرده شد.

فوت چهره علمی نجف آباد+ تصاویر و حاشیه دفن

پیکر مرحوم دکتر فاطمه نادعلی مدیرگروه هماتولوژی و علوم انتقال خون و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دیروز شنبه سوم شهریور در جایی غیر از قطعه فرهیختگان نجف آباد به خاک سپرده شد.

نادعلی عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) تخصصی هماتولوژی و علوم انتقال خون وزارت بهداشت و مدیرکل سابق انتقال خون استان تهران بود و چندین سال در کسوت کارشناس سرطان مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت به ثبت و مدیریت سرطان در کشور پرداخت.

برخی انتظار داشتند که پیکر این چهره علمی که بر اثر ابتلا به سرطان فوت کرد، در قطعه فرهیختگان نجف آباد به خاک سپرده شود ولی با مخالفت هیات امنای گلستان شهدا، این کار انجام نگرفت.

در هیات امنای گلستان شهدای نجف آباد، ۷نفر از معتمدان و سه عضو شورای شهر به همراه یک نماینده از شهرداری حضور دارند و تصمیم گیری در خصوص مدیریت گلستان شهدا و مواردی مانند دفن اشخاص در قطعات خاص، با تصمیم این افراد صورت می گیرد.

دکتر فاطمه نادعلی

دکتر فاطمه نادعلی

فوت چهره علمی نجف آباد+ تصاویر و حاشیه دفن