سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه ای را برای بررسی اصالت اسناد مالکیت، در اختیار عموم شهروندان قرار داده است.

قبل از خرید زمین، سری به این سامانه بزنید

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه ای را برای بررسی اصالت اسناد مالکیت، در اختیار عموم شهروندان قرار داده است.

سامانه تصدیق اصالت سند مالکیت: http://estate.ssaa.ir/

با مراجعه به این سامانه، می توانید موارد زیر را بررسی کنید و اگر مشکلی وجود داشت، از خرید انصراف دهید.

مساحت ملک
*نوع ملک (خانه یا مغازه یا…)
*وضعیت خاص (طلق بودن یا نبودن)
*نوع کاربری ملک
*بازداشت دارد یا ندارد
*رهن دارد یا ندارد
*نام مالک
*نام خانوادگی مالک
*شناسه/شماره‌ملی‌ مالک
*شماره چاپی سند

ثبت اسناد و املاک کشور

ثبت اسناد و املاک کشور

قبل از خرید زمین، سری به این سامانه بزنید