به دنبال دو هفته آزاد بودن سیر و سفرهای داخلی و خارجی در ایران، بسیاری از شهرهای کشور از جمله نجف آباد، به وضعیت قرمز کرونایی و محدودیت های خاص بازگشتند.

قرمز شدن نجف آباد و بازگشت محدودیت ها

به دنبال دو هفته آزاد بودن سیر و سفرهای داخلی و خارجی در ایران، بسیاری از شهرهای کشور از جمله نجف آباد، به وضعیت قرمز کرونایی و محدودیت های خاص بازگشتند.

رییس آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد گفته: مدارس از شنبه ۱۴فروردین تاپایان وضعیت نارنجی کرونا صرفاً به‌صورت مجازی و غیرحضوری انجام و دانش‌آموزان در مدارس حضور پیدا نخواهند کرد.

سید رضا موسوی زاده که عضو ستاد کرونایی شهرستان نیز هست، در ادامه در خصوص تغییر وضعیت شهرستان از نارنجی به قرمز بیان داشته:تعداد آزمایش مثبت کرونا از میانگین ۹ مورد در روز به یک باره در روز سه شنبه ۱۰ فروردین به ۸۳ مورد رسیده است.

اتاق اصناف شهرستان نیز از تعطیلی مشاغل گروه های ۲ ، ۳ و ۴ تا اطلاع ثانوی خبر داده است.

فوت تا تدفین بیمار کرونایی در نجف آباد قرمز شدن نجف آباد و بازگشت محدودیت ها قرمز شدن نجف آباد و بازگشت محدودیت ها                                    18 300x200

فوت تا تدفین بیمار کرونایی در نجف آباد

قرمز شدن نجف آباد و بازگشت محدودیت ها