معاون فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد گفت: در ادامه ایجاد زیرساخت های مورد نیاز شهر و تقویت داشته های موجود، کار ساخت زورخانه در پارک لاله با سرعت قابل قبولی در زیربنای چهارصد متر مربع ادامه دارد به طوریکه با بهره برداری از این مجموعه علاوه بر گسترش فضای ورزشی شهر، جاذبه های قدیمی […]

معاون فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد گفت: در ادامه ایجاد زیرساخت های مورد نیاز شهر و تقویت داشته های موجود، کار ساخت زورخانه در پارک لاله با سرعت قابل قبولی در زیربنای چهارصد متر مربع ادامه دارد به طوریکه با بهره برداری از این مجموعه علاوه بر گسترش فضای ورزشی شهر، جاذبه های قدیمی ترین پارک شهر نیز تقویت می گردد.

مهدی فاضل معاون فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری ساخت زورخانه در فضای تقریبا بدون استفاده پارک لاله را جزء ویژگی های پروژه دانست و بیان داشت:« جانمایی و ساخت این مجموعه به شکلی انجام گرفته که بدون قطع حتی یک اصله درخت وعدم ایجاد حصاربندی و دیوارکشی در فضای سبز موجود، امکان فعالیت علاقه مندان در مکانی ورزشی با کمترین انتقال سر و صدا به فضای سبز فراهم خواهد شد.»
فاضل عملیاتی شدن پروژه های مهم کلنگ زنی شده در پنجمین گام طرح های عمرانی را از جمله اولویت های پیش روی شهرداری برشمرد و گفت:« از جمله شاخص ترین این طرح ها می توان به کشتارگاه تمام صنعتی، تقاطع غیر همسطح شهیدان حجتی، میدان نجف اشرف در غرب شهر و بوستان زندگی اشاره کرد که در حال حاضر مراحل تعیین پیمانکار و دیگر اقدامات مورد نیاز خود را طی می کنند.»