روز سه شنبه چهارم آبان1400، نجف آباد شاهد کلنگ زنی تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو در ورودی شمالی این شهر بود. در حاشیه این برنامه، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون، کنار دست راننده لودر که دیوار دانشگاه آزاد را تخریب می کرد، حضور پیدا کرد.

لودر سواری نماینده نجف آباد+فیلم

روز سه شنبه چهارم آبان۱۴۰۰، نجف آباد شاهد کلنگ زنی تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو در ورودی شمالی این شهر بود. در حاشیه این برنامه، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون، کنار دست راننده لودر که دیوار دانشگاه آزاد را تخریب می کرد، حضور پیدا کرد.

ابوترابی در مراسم افتتاحیه نیز از مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و امیررضا نقش رییس آن بابت همکاری و تعامل در عقب نشینی دیوار این مجموعه تشکر کرده بود. با توجه به ابعاد این تقاطع و نیاز به اجرای برخی کنارگذرهای موقت، برخی تاسیسات اطراف این طرح بایستی آزادسازی شوند.

این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت که انجام خاک برداری پروژه را بر عهده گرفته و از استاندار اصفهان خواست که در این موضوع کمک دهد. جابه جایی تاسیسات قرار گرفته در محدوده پروژه و انجام برخی آزادسازی های حریم آن نیز که هزینه قابل توجهی خواهد داشت، بر عهده شهرداری نجف آباد خواهد بود.

فیلم از صفحه اینستاگرامی «نجف آباد ما»

کلنگ زنی تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو

کلنگ زنی تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو

تخریب غیرقانونی دیوار دانشگاه نجف آباد به دستور نماینده مجلس

لودر سواری نماینده نجف آباد+فیلم