چهل و سومین نوبت از تابلوهای شهری کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری نجف آباد با شعار  «حفاظت از سلامتی، وظیفه ماسک» به موضوع مهم و حیاتی استفاده از ماسک اختصاص یافت.

ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گفت: چهل و سومین نوبت از تابلوهای شهری کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری نجف آباد با شعار  «حفاظت از سلامتی، وظیفه ماسک» به موضوع مهم و حیاتی استفاده از ماسک اختصاص یافت.

محمد مهدی فردوسی فردوسی اعلام داشت: در این نوبت علاوه بر تعیین شعاری با بهره گیری از اصل جابجایی، تغافل و غیر پیش بینی بودن در کلام و جایگزینی کلمه «ماسک» با «ما است» با هدف ماندگاری و تاثیرگذاری بیشتر در ذهن و روحه مخاطب، در دو بیان کلی گرافیکی به موضوع  لزوم استفاده از ماسک به عنوان مهمترین و کاربردی ترین وسیله محافظت، جلوگیری و مصونیت از ابتلا به کرونا و به تصویر درآوردن عواقب رایج ترین دلایل عدم استفاده از ماسک پرداخته شده است.
فردوسی افزود: در بیان نخست این دوره،  با استفاده از شیوه بیانی گرافیک خلاق و با بهره گیری از علائمی چون چادر، چتر، سپر جنگی و کلاه ایمنی  تلفیق بصری نمادین و تاثیرگذاری بر نتایج استفاده از ماسک در  زندگی و سلامت فردی و اجتماعی شهروندان به تصویر کشیده شده است.

ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273764 I8zL3 184x300

ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد

ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر

ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273767 M5iX6 626x1024
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273766 K2xQ4 626x1024
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273766 E0kI1 626x1024
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273765 U1gX7 626x1024
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273764 I8zL3 626x1024
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273760 L2rT3 626x1024
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273761 T5gA6 626x1024
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273762 U3jY0 626x1024
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273763 T2gZ8 626x1024
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر ماسک زدن تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد+تصاویر 1596273764 H0uI1 626x1024
ماسک در تابلوهای فرهنگ شهروندی نجف آباد