خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در راستای تشکیل مجلس قوی از سوی مردم، گفت: بر همگان مشهود است که قوی شدن کشور برگرفته از انتخاب افراد قوی برای سکانداری مسئولیت های مختلف از جمله نمایندگی مجلس است.

مجلس قوی و متخصص، مشکلات را حل می کند

خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در راستای تشکیل مجلس قوی از سوی مردم، گفت: بر همگان مشهود است که قوی شدن کشور برگرفته از انتخاب افراد قوی برای سکانداری مسئولیت های مختلف از جمله نمایندگی مجلس است.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت مردم از ارزش های انقلاب همواره پشتوانه نظام اسلامی بوده است، اظهار کرد: مردم باید بدانند با نیامدن در پای صندوق های رای، دشمنان تصور می کنند فشارهای سیاسی و اقتصادی آنها نتیجه بخش بوده لذا اقدام به افزایش تهدیدها و تحریم های می کنند.

وی در این راستا ادامه داد: بدون شک حل مشکلات کشور از خارج مرزها امکان پذیر نیست؛ به عبارتی وقتی افراد متخصص پا به بهارستان بگذارند، با تصویب قوانین صحیح زمینه حل مشکلات فراهم خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ویژگی کاندیداهای اصلح برای تصدی کرسی نمایندگی قوه مقننه، تصریح کرد: انقلابی گری و داشتن روحیه پیگیری امور، دوری از اشرافی گری و مردمی بودن از مولفه های مهمی است که مردم باید با آگاهی مورد توجه قرار دهند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم با حضور به موقع خود در صحنه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به افزایش اقتدار نظام اسلامی کمک کنند و به دنیا نشان دهند که هیچ گاه اجازه نخواهند داد دست دشمنان به سمت این مرز و بوم دراز شود.

اینستکس مجلس قوی و متخصص، مشکلات را حل می کند مجلس قوی و متخصص، مشکلات را حل می کند                 3 300x201

ابوالفضل ابوترابی

مجلس قوی و متخصص، مشکلات را حل می کند