بنیاد شهید نجف آباد، به مناسبت سالروز درگذشت ام البنین و روز گرامیداشت مادران و همسران شهدا، پوستری منتشر کرده که در آن آماری از این بخش از جامعه ایثارگری شهرستان، مورد توجه قرار گرفته است.

مروری بر آمار مادران و همسران شهدای نجف آباد+تصویر

بنیاد شهید نجف آباد، به مناسبت سالروز درگذشت ام البنین و روز گرامیداشت مادران و همسران شهدا، پوستری منتشر کرده که در آن آماری از این بخش از جامعه ایثارگری شهرستان، مورد توجه قرار گرفته است.

مادران و همسران شهدای نجف آباد مروری بر آمار مادران و همسران شهدای نجف آباد+تصویر مروری بر آمار مادران و همسران شهدای نجف آباد+تصویر                     300x210

مادران و همسران شهدای نجف آباد

مروری بر آمار مادران و همسران شهدای نجف آباد+تصویر