آنا:به دستور ریاست و هیئت امناء دانشگاه آزاد کشور نام دانشگاه آزاد نجف آباد به دانشگاه آزاد اسلامی شهید محسن حججی تغییر یافت. جلسه هیئت امناء دانشگاه آزاد روز یکشنبه ۲۲ مرداد به ریاست علی اکبر ولایتی رئیس هیئت موسس و امنای این دانشگاه برگزار شد .  

آنا:به دستور ریاست و هیئت امناء دانشگاه آزاد کشور نام دانشگاه آزاد نجف آباد به دانشگاه آزاد اسلامی شهید محسن حججی تغییر یافت.

جلسه هیئت امناء دانشگاه آزاد روز یکشنبه ۲۲ مرداد به ریاست علی اکبر ولایتی رئیس هیئت موسس و امنای این دانشگاه برگزار شد .