مستند شعله های عاشقی، که کاری مشترک از لشکر8نجف اشرف و پروژه شهید بروجردی محسوب می شود، ویژگی های مختلف شهید احمد کاظمی را به نقل از همرزمان این شهید، به تصویر کشیده است.

مستند شعله های عاشقی؛ شهید احمد کاظمی+فیلم

مستند شعله های عاشقی، که کاری مشترک از لشکر۸نجف اشرف و پروژه شهید بروجردی محسوب می شود، ویژگی های مختلف شهید احمد کاظمی را به نقل از همرزمان این شهید، به تصویر کشیده است. رحیم صفوی، مهدی کلیشادی، جواد استکی، مهدی صالحی، سید ناصر حسینی، مرتضی بختیاری، حجت الاسلام مصطفی حسناتی، محمد تقی امینی، سید مهدی کافی موسوی، ولی الله یوسفی، حسین عموشاهی، حمید خدابنده، فضل الله نجفیان، غلامعلی شریف دوست و مهدی شریفی از جمله رزمندگانی هستند که در این مستند، راجع به شهید کاظمی صحبت می کنند.

شهید احمد کاظمی مستند شعله های عاشقی؛ شهید احمد کاظمی+فیلم مستند شعله های عاشقی؛ شهید احمد کاظمی+فیلم               397 300x195

شهید احمد کاظمی

مستند شعله های عاشقی؛ شهید احمد کاظمی+فیلم