مصاحبه شهید سیداکبراعتصامی از لشکر۸نجف‌اشرف+فیلم
مصاحبه شهید سیداکبراعتصامی از لشکر۸نجف‌اشرف+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد زمستان65 در آستانه عملیات‌های کربلای4 و 5 در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، شهید سیداکبر اعتصامی فرمانده وقت گردان چهارده‌معصوم لشکر8نجف‌اشرف، در جمع تعدادی از نیروها و اعضای کادر فرماندهی گردان، به چند سوال جواب داده و ضمن بیان خاطره‌ای از عملیات خیبر، توصیه‌هایی برای مردم و رزمندگان دارد.

مصاحبه شهید سیداکبراعتصامی از لشکر۸نجف‌اشرف+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد زمستان۶۵ در آستانه عملیات‌های کربلای۴ و ۵ در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، شهید سیداکبر اعتصامی فرمانده وقت گردان چهارده‌معصوم لشکر۸نجف‌اشرف، در جمع تعدادی از نیروها و اعضای کادر فرماندهی گردان، به چند سوال جواب داده و ضمن بیان خاطره‌ای از عملیات خیبر، توصیه‌هایی برای مردم و رزمندگان دارد.

شهید اعتصامی، رزمنده اهل رهنان شهرستان خمینی‌شهر، مدتی پس از این مصاحبه، در ۲۱ دی۶۵ در بیست و چهار سالگی طی عملیات کربلای۵ در حوالی شلمچه به شهادت رسید.

از دیگر نیروهای حاضر در این فیلم، تاکنون فقط توانسته‌ایم شهید حسن منتظری (پشت سر شهید اعتصامی) را شناسایی کنیم که در آن مقطع به عنوان عضو کادر فرماندهی گردان چهارده‌معصوم فعالیت داشت و ۲۹شهریور۶۷ در بیست و چهار سالگی طی بازپس‌گیری شبه‌جزیره فاو توسط عراق، به شهادت رسید.

سردار شهید سید اکبر اعتصامی

سردار شهید سید اکبر اعتصامی

 

مصاحبه شهید سیداکبراعتصامی از لشکر۸نجف‌اشرف+فیلم