معرفی نیروهای گردان پیاده لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم
معرفی نیروهای گردان پیاده لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه دوم پاییز سال66 و در آستانه عملیات والفجر10 در دانشگاه شهید چمران اهواز (پایگاه شهید مدنی) ضبط شده، تعدادی از نیروهای یکی از گردان‌های پیاده لشکر8نجف‌اشرف، به معرفی خودشان می‌پردازند.

معرفی نیروهای گردان پیاده لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه دوم پاییز سال۶۶ و در آستانه عملیات والفجر۱۰ در دانشگاه شهید چمران اهواز (پایگاه شهید مدنی) ضبط شده، تعدادی از نیروهای یکی از گردان‌های پیاده لشکر۸نجف‌اشرف، به معرفی خودشان می‌پردازند.

متاسفانه تمامی این فیلم به جز چند قسمت کوتاه، فاقد صدا می‌باشد و در تنها بخش‌هایی که این مشکل وجود ندارد، یک رزمنده که بخش معرفی‌اش موجود نیست، چند کلمه‌ای صحبت کرده و در بخش دیگری مهدی حاجیان از لنجان‌سفلی، صحبت می‌کند.

قبل از حاجیان هم صحبت‌های رزمنده‌ای شنیده می‌شود که معرفی نمی‌شود. به دلیل نبود صدا، امکان شناسایی گردان مورد نظر وجود ندارد ولی در قسمت‌های قبلی همین فیلم، معرفی نیروهای گردان‌امام‌حسین(ع) لشکر۸نجف‌اشرف، تدوین شده است.

تصاویر، تزیینی هستند.

پوستر 22 بهمن و پوستر انقلاب و پوستر دفاع مقدس

پوستر ۲۲ بهمن و پوستر انقلاب و پوستر دفاع مقدس

 

معرفی نیروهای گردان پیاده لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم