معرفی پرنده فروش متخلف به مراجع قضایی
معرفی پرنده فروش متخلف به مراجع قضایی

یک متخلف خرید و فروش غیر مجاز پرندگان در شهرستان نجف آباد به مراجع قضایی معرفی شد. دراین راستا پرونده ای تشکیل شد وبرای مطالبه ضرروزیان طبق قانون مسئولیت مدنی به داسرای شهرستان معرفی گردید. با توجه به ممنوع بودن شکار صید و همچنین حمل و نگهداری آنها پرونده تخلف به دست اداره حفاظت محیط […]

یک متخلف خرید و فروش غیر مجاز پرندگان در شهرستان نجف آباد به مراجع قضایی معرفی شد.

دراین راستا پرونده ای تشکیل شد وبرای مطالبه ضرروزیان طبق قانون مسئولیت مدنی به داسرای شهرستان معرفی گردید.

با توجه به ممنوع بودن شکار صید و همچنین حمل و نگهداری آنها پرونده تخلف به دست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

طبق ماده ۷ تبصره ۲ و ماده ۱۳ قانون شکار وصید زنده گیری پرندگان شکاری جرم بوده و مشمول حداکثر مجازات است.  

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان