حوزه: مدیر مدرسه علمیه زهراییه نجف آباد از برگزاری دوره‌ آموزشی ویژه مبلغین و دانش آموختگان این مدرسه با همکاری مرکز تخصصی نماز شهرستان نجف آباد خبر داد.

مهارت افزایی بانوان طلبه نجف آباد

حوزه: مدیر مدرسه علمیه زهراییه نجف آباد از برگزاری دوره‌ آموزشی ویژه مبلغین و دانش آموختگان این مدرسه با همکاری مرکز تخصصی نماز شهرستان نجف آباد خبر داد.

 شهناز امیرخانی گفت: دوره‌ آموزشی مهارت افزایی با عنوان «تربیت عبادی فرزند و شیوه های دعوت آنها به نماز» ویژه دانش آموختگان و مبلغان مدرسه علمیه زهراییه نجف آباد با دعوت از استاد محمد کاظمی، استاد مرکز تخصصی نماز و کارشناس صدا و سیما و مؤلف کتاب «شیوه های دعوت به نماز» برگزار خواهد شد.

امیرخانی ادامه داد: دانش آموختگان حوزه باید به سطحی برسند که بتوانند آموخته های خود را به صورت عملی در جامعه پیاده کنند. هدف اصلی این دوره، یادگیری اصول تربیت عبادی فرزندان و اصول تبلیغ حرفه ای است.

حوزه علمیه مهارت افزایی بانوان طلبه نجف آباد مهارت افزایی بانوان طلبه نجف آباد                     300x201

حوزه علمیه

مهارت افزایی بانوان طلبه نجف آباد