مهار آب های سطحی نجف آباد با تجربه قنات+فیلم و تصاویر
مهار آب های سطحی نجف آباد با تجربه قنات+فیلم و تصاویر
پایگاه خبری شهرداری: طی چند سال اخیر شهرداری نجف آباد، مجموعه اقداماتی را برای مهار و جذب روان آب های سطحی انجام داده که کمتر دیده شده است.

مهار آب های سطحی نجف آباد با تجربه قنات+فیلم و تصاویر

پایگاه خبری شهرداری: طی چند سال اخیر شهرداری نجف آباد، مجموعه اقداماتی را برای مهار و جذب روان آب های سطحی انجام داده که کمتر دیده شده است.

در این راستا، ۱۱۰ حلقه چاه جذبی در سطح مناطق پنج گانه حفر شده که نقش مهمی در بارندگی های اخیر برای مهار روان آب ها و جذب آن ها به سفره های زیرزمینی ایفا کرده اند.

در بخش دیگری از این طرح، در خیابان شیخ بهایی جنوبی حدفاصل تقاطع نظام الملک تا چهار راه امیر المومنین، در عمق زمین بیش از ۸۷۰۰ متر پشته در چندین مسیر مختلف حفر شده که این کار، آب های سطحی این محدوده را که همیشه معضلی حل نشدنی به نظر می رسید را به سمت سفره های زیرزمینی هدایت می کند.

حفر قنات و چاه جذبی

حفر قنات و چاه جذبی

قنات

حفر قنات و چاه جذبی

حفر قنات و چاه جذبی

حفر قنات و چاه جذبی

حفر قنات و چاه جذبی

حفر قنات و چاه جذبی

حفر قنات و چاه جذبی

حفر قنات و چاه جذبی

حفر قنات و چاه جذبی

حفر قنات و چاه جذبی

حفر قنات

حفر قنات و چاه جذبی

مهار آب های سطحی نجف آباد با تجربه قنات+فیلم و تصاویر