میزبانی نجف آباد از مسابقات ورزشی اعصاب و روان استان
میزبانی نجف آباد از مسابقات ورزشی اعصاب و روان استان

ششمین دوره مسابقات ورزشی بیماران اعصاب وروان استان اصفهان آغاز شد. معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت:در این دوره ، بیش از ۲۵۰ ورزشکار در رشته های فوتسال ،طناب کشی،شطرنج وتنیس روی میز از ۱۶ مرکز توانبخشی استان رقابت می کنند. فیاض افزود: ششمین دوره مسابقات فرهنگی،ورزشی بیماران اعصاب وروان استان اصفهان به […]

ششمین دوره مسابقات ورزشی بیماران اعصاب وروان استان اصفهان آغاز شد.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت:در این دوره ، بیش از ۲۵۰ ورزشکار در رشته های فوتسال ،طناب کشی،شطرنج وتنیس روی میز از ۱۶ مرکز توانبخشی استان رقابت می کنند.
فیاض افزود: ششمین دوره مسابقات فرهنگی،ورزشی بیماران اعصاب وروان استان اصفهان به مدت سه روز در نجف آباد برگزار می شود.
وی گفت: همچنین بیش از ۱۰۰ ورزشکار خانم در رشته های طناب کشی ،شطرنج وتنیس روی میز از هشت مرکز توانبخشی استان اصفهان از پس فردا در این دوره از مسابقات رقابت خواهند کرد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما