نجف آباد در هندبال ساحلی بانوان کشور سوم شد
نجف آباد در هندبال ساحلی بانوان کشور سوم شد

تیم تربیت بدنی ناحیه۶ قهرمان نخستین دوره مسابقات هندبال ساحلی بانوان کشور شد . در این رقابتها که برای اولین بار در خاورمیانه با حضور ۹ تیم خمینی شهر ، شهدای رهنان ، گز الف و ب ، حجاب و انقلاب نجف آباد ، حجاب رسانه برتر ، پیشگامان و تربیت بدنی ناحیه ۶ در […]

تیم تربیت بدنی ناحیه۶ قهرمان نخستین دوره مسابقات هندبال ساحلی بانوان کشور شد .
در این رقابتها که برای اولین بار در خاورمیانه با حضور ۹ تیم خمینی شهر ، شهدای رهنان ، گز الف و ب ، حجاب و انقلاب نجف آباد ، حجاب رسانه برتر ، پیشگامان و تربیت بدنی ناحیه ۶ در اصفهان برگزار شد تیم تربیت بدنی ناحیه ۶ به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های رسانه برتر و انقلاب نجف آباد دوم و سوم شدند .BeachFootball1
در رده بندی نهایی نیز تیم‌های حجاب نجف آباد ، هیئت هندبال خمینی شهر ، شهدای رهنان ، گز « الف » ، گز « ب » و پیشگامان در جایگاه چهارم تا نهم قرار گرفتند .
مسابقات هندبال ساحلی بانوان برای اولین بار در ایران و خاورمیانه با حضور ۹ تیم در دو گروه پنج و چهار تیمی به شکل دوره ای برگزار و ادامه بازی ها به روش باز‌های آسیایی و ضربدری انجام شد.