نشست مدیرعامل و معاونان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در نجف آباد
نشست مدیرعامل و معاونان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در نجف آباد

استاندار در نشست مدیرعامل و معاونان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در نجف آباد گفت: این کانون از الگوهای ارزنده و با سابقه محسوب می شود و باید به سمتی حرکت کنیم که دست کم ۲۰ درصد از دانش آموزان زیر پوشش آن قرار گیرند. در این نشست، حاجیان زاده مدیرعامل کانون پرورش […]

استاندار در نشست مدیرعامل و معاونان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در نجف آباد گفت: این کانون از الگوهای ارزنده و با سابقه محسوب می شود و باید به سمتی حرکت کنیم که دست کم ۲۰ درصد از دانش آموزان زیر پوشش آن قرار گیرند. در این نشست، حاجیان زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور هم بر راه اندازی مجتمع فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان ، تاکید کرد و افزود: راه اندازی کتابخانه های سیار بویژه در مناطق محروم و روستایی حمایت مدیریت عالی استان را می طلبد.

Download “نشست مدیرعامل و معاونان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در نجف آباد”

۱۵۴۰.flv – 94 بار دانلود شده است – 2,89 مگابایت