نماز جمعه را طول ندید
نماز جمعه را طول ندید

امروز در این هوای گرم و شرایط نامناسب برخی نمازگزاران در خارج از مسجد جامع، شاهد خواندن چندین اطلاعیه در بین دو خطبه بودیم. اطلاعیه هایی که آگاه کردن مردم نسبت به آن ها، روش های بسیار بهتری نیز دارد. مثل همین بنرهایی که بر خلاف قوانین در باغ ملی، مهمان رمضان شهروندان شده اند. […]

امروز در این هوای گرم و شرایط نامناسب برخی نمازگزاران در خارج از مسجد جامع، شاهد خواندن چندین اطلاعیه در بین دو خطبه بودیم. اطلاعیه هایی که آگاه کردن مردم نسبت به آن ها، روش های بسیار بهتری نیز دارد. مثل همین بنرهایی که بر خلاف قوانین در باغ ملی، مهمان رمضان شهروندان شده اند.

متولیان برگزاری مراسم نماز جمعه به این نکته توجه داشته باشند، که اقشار مختلفی در این مراسم حضور پیدا می کنند که برخی از آن ها تحمل چندانی ندارند. کودکانی که با هزاران ذوق و شوق همراه والدین شده اند،  ممکن است حتی با ۵دقیقه معطلی، از این آمدن برای همیشه پشیمان شوند.

سالمندانی که فرصت حضور در مسجد را پیدا نکرده اند، در هوای گرم بیرون که با وجود سایه بان ها باز هم احساس می شود، شاید نتوانند همین دقایق کوتاه را تاب بیاورند.

کاری نکنیم که زمینه دین گریزی مردم فراهم شود. البته چند وقتی است که دیگر خبری از سخنران بین دو خطبه نیست که بابت آن متشکریم.