ابوالفضل ابوترابی در مصاحبه اخیر خود یک بار دیگر بر شفایت حقوق و مزایای مسئولان تاکید کرده و خواستار حذف حقوق های بالاتر از ۷میلیون شده ولی خودش معتقد است «اگه حقوقم را شفاف بگم، مردم باورشان نمی شود.»

نماینده نجف آباد چقدر حقوق می گیرد؟

ابوالفضل ابوترابی در مصاحبه اخیر خود یک بار دیگر بر شفایت حقوق و مزایای مسئولان تاکید کرده و خواستار حذف حقوق های بالاتر از ۷میلیون شده ولی خودش معتقد است «اگه حقوقم را شفاف بگم، مردم باورشان نمی شود.»

چندی پیش در نشست خبری دفتر نماینده مجلس، ابوترابی در پاسخ به انتقادات مطرح شده از عملکرد مجلس و دولت گفت که ما در اقلیت هستیم و خیلی جاها کار خاصی از دستمان برای حل مشکلات و فشار بر دولت بر نمی آ ید.

یکی از خبرنگاران هم ضمن تایید پاک دستی و ساده زیستی ابوترابی گفت: همین تعداد نماینده ای که مدعی هستید کاری از دستتان بر نمی آید، حداقل حقوق و مزایای خود را شفاف کنید تا بقیه هم مجبور به این کار شوند.

ابوترابی پاسخ داد:مردم باور نمی کنند چقدر حقوق می گیرم. فقط می توانم بگویم که ۶میلیون تومانی که ماهیانه برای اسکان خانواده ام در تهران می دهند را به چند خیریه اختصاص داده ام. سهمیه ماشینم را هم  تبدیل کردم به آمبولانس  یک خیریه.

بسیاری از نمایندگان مجلس در زمان رقابت های انتخاباتی اعلام کردند که حقوق و مزایای خود را شفاف اعلام خواهند کرد ولی تاکنون تعداد معدودی از آن ها این کار را انجام داده اند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

نماینده نجف آباد چقدر حقوق می گیرد؟