بازنشر:مادر شهید شیر حسین حسنی یکی از مدافعان فاطمی حرم، در مواجهه با پیکر فرزندش واکنشی دیدنی دارد. واکنشی که یاد آور حالات بسیاری از مادران شهدای دفاع مقدس است. این شیر زن افغانستانی، تنها پنجاه روز بعد از تشییع جنازه فرزندش که از قلعه سفید نجف آباد به کشور سوریه اعزام شده بود.، در […]

بازنشر:مادر شهید شیر حسین حسنی یکی از مدافعان فاطمی حرم، در مواجهه با پیکر فرزندش واکنشی دیدنی دارد. واکنشی که یاد آور حالات بسیاری از مادران شهدای دفاع مقدس است. این شیر زن افغانستانی، تنها پنجاه روز بعد از تشییع جنازه فرزندش که از قلعه سفید نجف آباد به کشور سوریه اعزام شده بود.، در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست می دهد.

شیر حسین حسنی اولین شهید فاطمیون در نجف آباد محسوب می شود که خرداد ۹۵ به شهادت رسید.

تاکنون ۵ نفر از اعزامیون لشکر فاطمیون از نجف آباد به شهادت رسیده اند. پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی، یازدهمین شهید لشکر زرهی۸ نجف اشرف در مسیر تامین امنیت کشور است.