دقایقی پیش یک کپسول گاز در مغازه لباس فروشی واقع در خیابان رجایی جنوبی نجف آباد منفجر شد. در این حادثه که دو فروشنده زن نیز در محل حضور داشتند، خوشبختانه به کسی آسیب جدی وارد نشده و ماموران آتش نشانی در حال حاضر مشغول رسیدگی به این سانحه هستند.  به نظر می رسد نشت […]

دقایقی پیش یک کپسول گاز در مغازه لباس فروشی واقع در خیابان رجایی جنوبی نجف آباد منفجر شد.

در این حادثه که دو فروشنده زن نیز در محل حضور داشتند، خوشبختانه به کسی آسیب جدی وارد نشده و ماموران آتش نشانی در حال حاضر مشغول رسیدگی به این سانحه هستند.

 به نظر می رسد نشت و تجمع گاز در این مغازه دلیل اصلی بروز این حادثه باشد.

مغازه فوق در ابتدای خیابان رجایی جنوبی قبل از فروشگاه های موسوم به بندری ها واقع شده است.