باشگاه خبرنگاران: فرماندار نجف آباد در پاسخ به این سوال که نقش دولت برای معیشت مردم به ویژه قشر نیازمند چیست، گفت: دولت بسترساز است و مردم خود باید در مسائل مختلف توانمند شوند.

پاسخ عجیب فرماندار نجف آباد به چرایی سختی معیشت

باشگاه خبرنگاران: فرماندار نجف آباد در پاسخ به این سوال که نقش دولت برای معیشت مردم به ویژه قشر نیازمند چیست، گفت: دولت بسترساز است و مردم خود باید در مسائل مختلف توانمند شوند.
مجتبی راعی از رویکرد استقبال از ظرفیت های بخش خصوصی گفت و ادامه داد: طی سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه صنعت شهرستان سرمایه گذاری شده است.
راعی ادامه داده: همان طور که مردم این شهر در عرصه های جبهه و جنگ پیش قدم بودند، در حال حاضر نیز خیران نجف آبادی در حل مشکلات مختلف مردم در بخش هایی مانند آموزش دانش آموزان، سلامت بیماران، تامین مسکن، بسته‌های حمایتی و پروژه‌های ساختمانی کمک می کنند.
معاون استاندار اصفهان علت اختلاف قیمت اجناس مختلف را نوسان بازار از جمله تغییر لحظه‌‌ای نرخ دلار دانست و افزود: با اینکه کمیته‌های بازرسی به طور مداوم بر عملکرد فروشندگان نظارت دارند، از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده تخلفات صنفی برای گزارش تخلف، با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند.
پیش بینی تسهیلاتی برای اشتغال و احداث مسکن روستایی، آخرین مطلب فرماندار شهرستان را در این گفت و گو تشکیل می داد.
مصاحبه فرماندار نجف آباد در مورد معیشت پاسخ عجیب فرماندار نجف آباد به چرایی سختی معیشت پاسخ عجیب فرماندار نجف آباد به چرایی سختی معیشت                                    300x212

مصاحبه فرماندار نجف آباد در مورد معیشت

پاسخ عجیب فرماندار نجف آباد به چرایی سختی معیشت