پلمپ واحد های تولید نبات غیر بهداشتی در نجف آباد + تصویر
پلمپ واحد های تولید نبات غیر بهداشتی در نجف آباد + تصویر

کارشناسان شبکه بهداشت و درمان نجف آباد در بازرسی های خود از دو واحد تولید نبات، به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی این دو مجموعه را پلمپ و برای متصدیان آنها تشکیل پرونده دادند. در پی بازدید کارشناسان واحد نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت نجف آباد از یک کارخانه غیر مجاز که در شرایط […]

کارشناسان شبکه بهداشت و درمان نجف آباد در بازرسی های خود از دو واحد تولید نبات، به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی این دو مجموعه را پلمپ و برای متصدیان آنها تشکیل پرونده دادند.

نبات۳ نبات۲ نبات

در پی بازدید کارشناسان واحد نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت نجف آباد از یک کارخانه غیر مجاز که در شرایط غیر بهداشتی و بدون اخذ مجوزهای بهداشتی لازم اقدام به تولید و بسته بندی انواع نبات و توزیع گسترده در سطح عرضه می نمود ، کارخانه پامب و از محصولات تولیدی  نمونه برداری جهت ارسال به آزمایشگاه انجام شد.

نبات مایع۱ نبات مایع۲ نبات مایع۳

 همچنین با توجه به بازدید کارشناس کنترل مواد غذایی شبکه نجف آباد از یک واحد غیر مجازکه به صورت غیر قانونی،غیر بهداشتی و با جعل آرم سازمان غذا و دارو اقدام به تولید و بسته بندی  نبات مایع    می نمود،کلیه محصولات و برچسب های موجود توقیف و کارگاه پلمب گردید.

خبر و تصاویر از: پایگاه خبری شبکه بهداشت نجف آباد