پایگاه مقاومت بسیج شهید صیاد شیرازی، به مناسبت جشن های نیمه شعبان، راه اندازی کاروان خودرویی را برنامه ریزی کرده است.

کاروان خودرویی جشن نیمه شعبان در نجف ‌آباد

پایگاه مقاومت بسیج شهید صیاد شیرازی، به مناسبت جشن های نیمه شعبان، راه اندازی کاروان خودرویی را برنامه ریزی کرده است.

این برنامه یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰ از حوالی ساعت ۵عصر در خیابان شهدا غربی، خیابان آزادگان، مسجد المهدی شروع خواهد شد.

کاروان شادی خودرویی در نجف آباد کاروان خودرویی جشن نیمه شعبان در نجف ‌آباد کاروان خودرویی جشن نیمه شعبان در نجف ‌آباد            214x300

کاروان شادی خودرویی در نجف آباد

کاروان خودرویی جشن نیمه شعبان در نجف ‌آباد