ایبنا: کتابخانه زهرائیه نجف آباد روز جمعه هفته گذشته ۱۸ اسفند ماه، سی سالگی خود را باحضور جمعی از اهالی فرهنگ و کتاب جشن گرفت.

کتابخانه زهرائیه نجف آباد، ۳۰ساله شد

ایبنا: کتابخانه زهرائیه نجف آباد روز جمعه هفته گذشته ۱۸ اسفند ماه، سی سالگی خود را باحضور جمعی از اهالی فرهنگ و کتاب جشن گرفت.

وحید پوراسماعیلی مدیر کتابخانه معتقد است: این کتابخانه تنها مجموعه ای است که در سطح شهر نجف آباد بدون وابستگی به نهاد کتابخانه های عمومی، ارشاد و شهرداری از سی سال پیش تاکنون، ارائه خدمت کرده است.

طی سال های اخیر نیز بخش‌های کودک و نوجوان و آموزش و پژوهش به بخش‌ تالار و مخزن کتابخانه اضافه شده است.

کتابخانه زهراییه نجف آباد کتابخانه زهرائیه نجف آباد، ۳۰ساله شد کتابخانه زهرائیه نجف آباد، ۳۰ساله شد                 300x200

کتابخانه زهراییه نجف آباد

کتابخانه زهرائیه نجف آباد، ۳۰ساله شد