«کرسنت» توسط دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس مدیریت می‌شد
«کرسنت» توسط دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس مدیریت می‌شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: ابعاد برخی مفاسد اقتصادی به خارج از کشور کشیده شده و جنبه امنیتی پیدا می‌کند و من با قاطعیت می‌گویم پرونده کرسنت توسط سازمان اطلاعاتی انگلیس مدیریت می‌شود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر لزوم برخورد با فساد توسط دستگاه قضایی گفت: مبارزه با […]

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: ابعاد برخی مفاسد اقتصادی به خارج از کشور کشیده شده و جنبه امنیتی پیدا می‌کند و من با قاطعیت می‌گویم پرونده کرسنت توسط سازمان اطلاعاتی انگلیس مدیریت می‌شود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر لزوم برخورد با فساد توسط دستگاه قضایی گفت: مبارزه با فساد اقتصادی مبارزه بسیار سختی است چون مفسدین در این حوزه مجرمین یقه سفید هستند که از منابع مالی به طور کامل بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه این منابع مالی سرشار باعث می‌شود تا این مفسدین با کانون‌های قدرت داخل حاکمیت نیز ارتباطات پیچیده‌ای داشته باشند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی با مفسیدینی مواجه است که علاوه بر کانون‌های ثروت کانون‌های قدرت نیز از آنها حمایت می‌کند و پرونده‌ها در این حوزه پرونده‌ها ساده‌ای نیست.

ابوترابی خاطرنشان کرد: در برخی مواقع جرایم اقتصادی با جرایم امنیتی گره می‌خورد که ابعاد آن به خارج از کشور نیز کشیده می‌شود و قسمتی از آن به سرویس‌های امنیتی خارج از کشور متصل می‌شود.

وی تصریح کرد: من به ضرس قاطع می‌گویم یکی از پرونده‌هایی که با سرویس‌های امنیتی خارج از کشور هماهنگی داشته و گره خورده است پرونده کرسنت است که سرویس اطلاعاتی انگلستان آن را مدیریت می‌کند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه باید همگی در برخورد با مفاسد به دستگاه قضایی کمک کنند اظهار داشت: و همانطور که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشتند در مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلی‌ها واکنش نشان می‌دهند و سعی می‌کنند با عناوین و پوشش هایی که مردم فریب باشند در مورد فساد صورت گرفته صحبت کنند.

ابوترابی در پایان گفت: عملکرد قوه قضائیه در سال‌های اخیر در مبارزه با مفاسد عملکرد مثبتی بوده که باید این روال در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کند.

منبع:فارس