خبرگزاری پلیس: رئیس پلیس راه استان گفت: روز شنبه دوازدهم مرداد ماه در تصادف دو پراید و یک دوو در کمربند جنوبی نجف آباد، دو نفر کشته و سه نفر زخمی شدند. علت این حادثه عدم رعایت حق تقدم از سوی راننده پرایدی بوده که سرنشینان آن فوت و مجروح شده اند.

کشته و زخمی شدن پنج نفر در کمربندی نجف آباد

خبرگزاری پلیس: رئیس پلیس راه استان گفت: روز شنبه دوازدهم مرداد ماه در تصادف دو پراید و یک دوو در کمربند جنوبی نجف آباد، دو نفر کشته و سه نفر زخمی شدند. علت این حادثه عدم رعایت حق تقدم از سوی راننده پرایدی بوده که سرنشینان آن فوت و مجروح شده اند.

سرهنگ حسین پور قیصری گفت: به دنبال اعلام خبر این تصادف، گشت پلیس راه بلافاصله در محل حضور پیدا کرد. راننده ها حواس شان به رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و شتاب و رانندگی قانونمند باشد.

تصویر تزیینی است

تصادف کشته کشته و زخمی شدن پنج نفر در کمربندی نجف آباد            300x199

تصادف

نجف آباد نیوز