سومین کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با حضور دانشجویان و خانواده شهدا روز یکشنبه16 اردیبهشت در این مجموعه برگزار شد.

کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر

سومین کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با حضور دانشجویان و خانواده شهدا روز یکشنبه۱۶ اردیبهشت در این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم تعدادی از خانواده های شهدای مدافع حرم لشکر زرهی ۸ نجف اشرف و فاطمیون اعزامی از نجف آباد حضور داشتند.

اجرا را یکی از گویندگان خبر صدا و سیما عهده دار بود و حامد زمانی نیز اجرا داشت. مسعود ده نمکی نیز مهمان ویژه مراسم محسوب می شد.

تصاویر را روح الله شاه نظری برای صاحب نیوز گرفته.

کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر                                   8 Copy 300x200

کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد

کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر

 

کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر                                   8 Copy 1024x683
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر                                   7 Copy 1024x683
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر                                   6 Copy 1024x683
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر                                   5 Copy 1024x683
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر                                   4 Copy 1024x683
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر                                   3 Copy 1024x683
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر                                   2 Copy 1024x683
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر                                   1 Copy 1024x683
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد+تصاویر                                   9 Copy 1024x683
کنگره ملی شهدای دانشگاه آزاد نجف آباد