گزارش تصویری از آخرین اردوی راهیان نور غرب کشور
گزارش تصویری از آخرین اردوی راهیان نور غرب کشور

آخرین اردوی راهیان نور غرب کشور که با محوریت بسیج نجف آباد بعد از عید فطر آغاز شده بود، پیش از ظهر چهارشنبه به کار خود پایان داد. در سال جاری نزدیک به ششصد نفر با استفاده از چهارده دستگاه اتوبوس زائر مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب شده بودند.

آخرین اردوی راهیان نور غرب کشور که با محوریت بسیج نجف آباد بعد از عید فطر آغاز شده بود، پیش از ظهر چهارشنبه به کار خود پایان داد.

در سال جاری نزدیک به ششصد نفر با استفاده از چهارده دستگاه اتوبوس زائر مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب شده بودند.