یک نمونه ازعمیق بودن ضعف نظارت مهندس ناظر در نجف آباد
یک نمونه ازعمیق بودن ضعف نظارت مهندس ناظر در نجف آباد

در حفاری هایی که در نقاط مختلف شهر به منظور ساخت و سازهای مسکونی و یا تجاری صورت می گیرد،مسئولیت ایمن سازی فضای تغییر داده شده در هر نقطه بر عهده مهندسان ناظر است ولی متاسفانه بعضا شاهد رعایت نشدن این اصل اولیه و تهدید امنیت عبور و مرور مردم دربسیاری نقاط هستیم. به عنوان […]

در حفاری هایی که در نقاط مختلف شهر به منظور ساخت و سازهای مسکونی و یا تجاری صورت می گیرد،مسئولیت ایمن سازی فضای تغییر داده شده در هر نقطه بر عهده مهندسان ناظر است ولی متاسفانه بعضا شاهد رعایت نشدن این اصل اولیه و تهدید امنیت عبور و مرور مردم دربسیاری نقاط هستیم.

به عنوان نمونه ای از این خطرات می توان به حفاری صورت گرفته در خیابان شیخ بهایی جنوبی حد فاصل تقاطع نظام الملک تا چهار راه امیر المومنین اشاره کرد که طی آن سطح وسیعی از زمین با عمق سه تا چهار متری بدون داشتن کوچکترین حفاظی حفاری و به حال خطرناک خود رها شده است.

با وجود اینکه شمال و جنوب این زیرزمین حفاری شده را دو کوچه بن بست و شاید کم تردد تشکیل بدهند و پیاده روی عریض آن هم در نظر مهندس ناظر ساختمان و مالک آن چندان خطری برای عبور و مردم نداشته باشد ولی واقعیت این است که این پتانسیل خطرناک هر لحظه از شبانه روز می توان بالفعل شده و امنیت مالی و جانی عابرین را تهدید کند.

جای این سوال نیز باقی است که مهندس ناظری که معمولا مبلغ قابل توجهی را نیز برای نظارت خود دریافت می کند،چرا تاکنون به فکر مهار این خطر واضح نیافتاده و به ادامه وضعیت موجود رضایت داده است.

امید می رود از این پس مسئولی منتظر رسانه ای شدن یک مشکل برای حل کردن آن نماند و با انجام به موقع وظیفه خطیر خود از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند.