۹کاندید پیشنهادی «نجف آباد نیوز» برای شورا
۹کاندید پیشنهادی «نجف آباد نیوز» برای شورا

با توجه به تعدد کاندیداهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر نجف آباد و سردرگمی شهروندان برای انتخاب افراد اصلح، وظیفه داشتیم لیست پیشنهادی خود را برای این مجموعه مهم منتشر کنیم. البته در خصوص ریاست جمهوری با توجه به تبلیغات گسترده صدا و سیما، نیاز چندانی به این امر ندیدیم و معتقدیم امکان شناخت خوبی […]

با توجه به تعدد کاندیداهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر نجف آباد و سردرگمی شهروندان برای انتخاب افراد اصلح، وظیفه داشتیم لیست پیشنهادی خود را برای این مجموعه مهم منتشر کنیم. البته در خصوص ریاست جمهوری با توجه به تبلیغات گسترده صدا و سیما، نیاز چندانی به این امر ندیدیم و معتقدیم امکان شناخت خوبی برای مردم فراهم شده است.

در موضوع انتخابات کاندیداهای شورای شهر چند اصل را در نظر گرفتیم؛ سلامت اشخاص در جنبه های مختلف، اقبال عمومی مردم، وجود نمایندگانی از جامعه بانوان و قشر جوان، تخصص در زمینه های مورد نیاز شهر و فراجناحی عمل کردن.

این افراد از لیست های انتخاباتی مختلف و طبعاً سلایق سیاسی گوناگون انتخاب شده اند ولی تلاش کرده ایم جنبه مشترک همه آن ها، نیت خدمتگذاری به مردم و داشتن توانایی لازم برای محقق کردن این قصد باشد. مطمئنا افراد شایسته دیگری نیز در بین ۱۶۴ کاندید تایید صلاحیت شده وجود دارند که البته با توجه به مجموع شاخصه های در نظر گرفته شده، امکان انتخاب آن ها فراهم نگردید.

همچنین معتقدیم شهر نجف آباد پس از سال ها روی آرامش سیاسی و اجتماعی را دیده و کارهای عمرانی و خدمات قابل تقدیر مجموعه شهرداری، رضایت نسبی اکثریت شهروندان را به دنبال داشته است. البته با این وجود در انتخاب کاندیداها، گزینه پیشنهادی این افراد برای تصدی مسئولیت شهرداری نجف آباد را مورد توجه قرار نداده و مهمترین اقدام پارلمان شهری را منوط به تصمیم نهایی منتخبان مردم می دانیم.

به هر حال امیدواریم اعضای شورای پنجم شهر نجف آباد نیز با بررسی منطقی و غیر سیاسی عملکرد گزینه های مطرح برای شهرداری، زمینه ادامه خدمت رسانی به شهر و جبران بخشی از عقب ماندگی های تاریخی این دیار ارزشی را فراهم کنند.

 

لیست « وحدت در خدمتگزاری برای مردم» به ترتیب حروف الفبا:

۱- ابراهیم ابوترابی- کد ۱۲۵

۲-  محمد رضا ابوطالبی- کد ۱۲۶
۳-  مجید پزشکی- کد ۱۸۲

۴- مرتضی حاجی صادقیان- کد ۲۱۲
۵-  عذرا حججی- کد ۲۴۲
۶- سوسن خسروی- کد ۲۵۷

۷- حسن سلیمی- کد ۲۹۵

۸- مجتبی گودرزی- کد ۵۱۷
۹- محمد امین موحد- کد ۵۶۸