سیاسی

نتایج انتخابات شورای شهر گلدشت، کهریزسنگ، جوزدان، دهق، علویجه+ روستاهای جلال آباد، همت آباد، حاجی آباد، نهضت آباد، فیلور و رحمت آباد

نتایج انتخابات شورای شهر در دیگر نقاط شهرستان و روستاهای بخش مرکزی ...

متن کامل »