دسته: طنز سیاسیRSS
حساس نشو قسمت هفتاد و ششم
۲۳ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

حساس نشو قسمت هفتاد و ششم

هر پنجشنبه شب بخش طنزآمیز و انتقادی «حساس نشو» از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاه ها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”18315″]

حساس نشو قسمت شصت و هشتم
۲۲ فروردین ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

حساس نشو قسمت شصت و هشتم

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”16797″]

حساس نشو قسمت شصت و هفتم
۱ فروردین ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

حساس نشو قسمت شصت و هفتم

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”16499″]

حساس نشو، قسمت شصت و ششم
۲۲ اسفند ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

حساس نشو، قسمت شصت و ششم

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”16186″]

حساس نشو، قسمت شصت و پنج
۱۵ اسفند ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

حساس نشو، قسمت شصت و پنج

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”16190″]

حساس نشو، قسمت شصت و دو
۱۷ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

حساس نشو، قسمت شصت و دو

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”14678″]