خانه / اخبار نجف آباد / سیاسی / انتخابات / نتیجه قطعی انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد اعلام شد

نتیجه قطعی انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد اعلام شد

سیزده عضو شورای شهر نجف آباد مشخص شدند

خبرگزاری ایمنا: فرمانداری نجف آباد در اطلاعیه ای اسامی سیزده منتخب مردم شهرستان در شورای شهر را به همراه شش عضو علی البدل آن اعلام کرد.

 به گزارش خبرنگار ایمنا در این اطلاعیه که در اولین ساعات صبح امروز منتشر شد ناصر اکرامیان با 15390 رای،محسن پور نمازیان با 15162 رای،سعید پزشکی با 1167،مجتبی گودرزی با 11249 رای، حسن یوسفی نژاد با 10059 رای،مرتضی حاجی صادقیان با 9970 رای،جواد حجتی با 9794 رای،شهرام الله آبادی با 8856 رای،محمود حقیقی نجف آبادی با 8530 رای،قربانعلی مومنی با 81622 رای،محمد حسن آسیابانی نجف آبادی با 7998 رای،مهدی فتحیان نجف آبادی با 7826 رای و سوسن خسروی با 7590 رای ضمن کسب بیشترین تعداد آرا به عضویت شورای شهر نجف آباد طی چهار سال آینده انتخاب شدند.

در این اطلاعیه همچنین مصطفی حجتی نجف آبادی با 7100 رای،مهر اعظم خاکی نجف آبادی با 6753 رای،مهدی مهدیه نجف آبادی با 6716 رای،محسن میر معنی با 6446 رای،عیدی محمد طرقی با 6346 رای و هادی گودرزی با 6224 رای به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر نجف آباد معرفی شدند.

لازم به ذکر است که در انتخابات شورای شهر نجف آباد در مجموع نود و شش هزار و پانصد و هشتاد و هشت برگ رای اخذ شد که از این تعداد هشتاد و هشت هزار و صدو شصت و نه رای به عنوان آرای صحیح مورد شمارش قرار گرفتند.

اعضای اصلی شورای شهر نجف آباد

1- ناصر اکرامیان کد 1261-15390 رای

2- محسن پور نمازیان کد 1418-15162 رای

3- مجید پزشکی نجف آبادی کد 1412-11677 رای

4- مجتبی گودرزی کد 1762- 11249 رای

5- حسن یوسفی نژاد کد 1912-10051 رای

6- مرتضی حاجی صادقیان  کد 1468-9970 رای

7- جواد حجتی کد 1471-9794 رای

8- شهرام الله آبادی کد 1262-8856 رای

9- محمود حقیقی نجف آبادی کد 1482-8530 ر ای

10- قربانعلی مومنی کد 1781-8162 رای

11- محمد حسن آسیابانی نجف آبادی کد 1215 – 7998 رای

12- مهدی فتحیان نجف آبادی کد 1691 – 7826 رای

13- سوسن خسروی کد 1491- 7590 رای

اعضای علی البدل:

14- مصطفی حجتی نجف آبادی کد 1474- 7100 رای

15-مهر اعظم خاکی نجف آبادی کد 1486- 6753 رای

16- مهدی مهدیه نجف آبادی کد 1852- 6716 رای

17- محسن میر معنی کد 1857- 6446 رای

18- عیدی محمد طرقی کد 1624- 6346 رای

19- هادی گودرزی کد 1765 – 6224 رای

تعداد آرای بقیه کاندیداهای شورای شهر

20- مصطفی دری نجف آبادی کد 1496 – 6129 رای

21- ایمان صالحی کد 1598- 5967 رای

22- بهرام افشاری کد 1259-5843 رای

23- حمید شهبازی کد 1582 – 5724 رای

24- نسرین امیر نیرومند کد 1267 – 5633 رای

25- ندا یعقوبیان کد 1896 – 5472 رای

26- محمد رستگاری نجف آبای  کد 1517 – 5328 رای

27- قاسم صالحی کد 1612- 5087 رای

28- حسینعلی معینی نجف آبادی کد 1821- 4896 رای

29- محمد مسعودی کد 1816- 4840 رای

30- حسین بهرامی کد 1291- 4812 رای

31- حسینعلی حاجی قربانی کد 1459 – 4809 رای

32- محمد رضا سبحانی کد 1452 – 4802 رای

33- اعظم نوروزی آباد چی کد 1864- 4782 رای

34- فاطمه مهدیه کد 1849- 4720 رای

35- حسن بهارلویی کد 1287 – 4715 رای

36- بیژن عظیمی کد 1674 – 4517 رای

37- شهاب گزین زاده کد 1759 – 4480 رای

38- محسن ستاری کد 1545- 4463 رای

39- مهدی وثوقیان کد 1869 – 4441 رای

40- وجیهه کرداریان کد 1746 – 4405 رای

41- حمید محمد کبیری نجف آبادی  کد 1786 – 4392 رای

42- عیسی محمود صالح کد 1797 – 4320 رای

43-عباس حمیدی نجف آبادی کد 1484 – 4275 رای

44- حشمت بهار لویی یاسه چاهی کد 1289 – 4179 رای

45- یدالله سورانی یانچشمه کد 1561 – 4141رای

46- زهرا ستایش کد 1546 – 4121 رای

47- محسن آذری کد 1214 – 4102

48- محمد رضا اسدی آسترکی کد 1254- 3979 رای

49- رضا داودی کد 1494- 3978 رای

50- الهه بهار لوئی کد 1286 – 3918 رای

51- اسماعیل براتی کد 1284 – 3809 رای

52- علی اکبر پیر علی کد 1421 – 3729 رای

53- مسلم کریمی سودجانی کد 1749- 3682 رای

54- سید وحید شکرالهی کد 1578 – 3439 رای

55- منوچهر مرادی سودجانی کد 1814 – 3412 رای

56- مهران امیر پور نجف آبادی کد 1265- 3319 رای

57- حمید منتظری نجف آبادی کد 1826- 3172 رای

58- محمود عیدی وندی کد 1684- 3100 رای

59- ابراهیم مهدور کد 1847 – 3071 رای

60- افسانه اشرفی کد 1257- 3064 رای

61- مژگان ایزدی نجف آبادی کد 1275 – 3062 رای

62- محمد طراوت کد 1621- 2989 رای

63- علی ناصری پیدنی کد 1858 – 2879 رای

64- محمد امین موحد کد 1828 – 2857 رای

65- حسنعلی عرب نجف آبادی کد 1658- 2808 رای

66- محبوبه عادل نیا نجف آبادی کد 1629 – 2733  رای

67- محسن یزدانیان نجف آبادی کد 1895- 2723 رای

68- حمید کاظمی کد 1727 – 2694 رای

69- مجید صالحی نجف آبادی کد 1617 – 2651 رای

70- سید رضا حسینی کاکلی کد 1479 – 2623 رای

71- ابراهیم پاینده نجف آبادی کد 1297 – 2552 رای

72- احمد موسویان کد 1841 – 2547 رای

73- محمد شریفی نجف آبادی کد 1567 – 2467 رای

74- محمد رحیمی کد 1516- 2455 رای

75- سعید آشیان کد 1216 – 2294 رای

76- اصغر بابائی کد 1276 – 2199 رای

77- سعید بهزادی حموله کد 1295 – 2178 رای

78- هرمز بابائی کد 1278 – 2097 رای

79- سید جابر هاشمی نجف آبادی کد 1891- 2034 رای

80- ابراهیم یاوریان کد 1894 – 2005 رای

81- محسن شریفی کد 1562- 1977 رای

82- علیرضا نوریان کد 1865 – 1934 رای

83- عیسی  عالی پور کد 1642 – 1858 رای

84- محسن کریم زاده بارده کد 1748- 1833 رای

85- رسول ربانیان نجف آبادی کد 1514- 1757 رای

86- مهدی نور محمدی کد 1861 – 1756 رای

87- علیرضا سال دور گر نجف آبادی کد 1541 – 1696 رای

88- غلامرضا خزائلی کد 1489 -1600 رای

89- ولی الله شیاسی کد 1586 – 1564 رای

90- علی کاظمی نجف آبادی کد 1729- 1549 رای

91- علیرضا اسدی کد 1252 – 1544 رای

92- خدیجه قادری نجف آبادی کد 1697- 1535 رای

93-  الهه ایزدی خواه کد 1274- 1519 رای

94- محمد رضا بابائیان کد 1279 – 1498 رای

95- محمد رضا ایزد پرست کد 1274- 1436 رای

96- شقایق بختیاری چهل چشمه کد 1282- 1379 رای

97- اسماعیل معینی کد 1819 – 1304 رای

98- مینا رضوان پور کد 1524- 1276 رای

99- اسماعیل صفا پور کد 1618- 1250 رای

100- مجتبی شفیعی علویجه کد 1574 – 1248 رای

101- محمود عباسی آباد چی کد 1647 – 1230 رای

102- حجت زمانیان کد 1527 – 1157 رای

103- مریم ظرافتی خرسند کد 1626- 1150 رای

104- محمد تدین کد 1425 – 1144 رای

105- کرامت شیاسی کد 1585- 1135 رای

106- محمد رستمی کد 1518 -1106 رای

107- منصوره باقری چشمه احمد رضایی کد 1281- 1069 رای

108- سید اسماعیل موسوی پور کد 1842 – 1061 رای

109- بابک بیات کد 1296 – 1042 رای

110- محمد علی تن زاده کد 1426- 1033 رای

111- مصطفی جهانگیری باور صاد کد 1464 – 1022 رای

112- محمد حیدری کد 1485 – 1006 رای

113- ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی کد 1756- 994 رای

114- روح ا… مهدیه کد 1848 – 926 رای

115- غلامرضا هارونی کد 1872 – 907 رای

116- خدیجه حسینی منجزی کد 1481 – 905 رای

117- صدیق فاصل نجف آبادی کد 1686 – 860 رای

118- محمد علی کدخدائی نجف آبادی کد 1745 – 860 رای

119-احسان حسین پور نجف آبادی کد 1476 – 825 رای

120- علی رستمی نجف آبادی کد 1519- 825 رای

121- داود غیور نجف آبادی کد 1685 – 813 رای

122- فرحناز عبدالهی کد 1654 – 798 رای

123- بهنام صادقی نجف آبادی کد 1596 – 722 رای

124- صفیه مختاری کد 1798- 718 رای

125- غلامحسین جاویدان کد 1427 – 634 رای

126- مرتضی رستمی نجف آبادی کد 1521 – 632 رای

127- اعظم عبدالعظیمی نجف آبادی کد 1652 – 625 رای

128- معصومه شریفی کد 1564 – 622 رای

129- آزاده عنایتی نجف آبادی کد 1681- 525 رای

130- سعادت زمانی کد 1526 – 518 رای

131- محمد مهدی شعاعی نجف آبادی کد 1568 – 465 رای

132- مرتضی کریم زاده کد 1747 – 461 رای

133- حجت ا… فریدون نژاد کد 1696 – 446 رای

134- علیرضا پویافر کد 1419 – 370 رای

135- محمد جواد تارین کد 1424 – 360 رای

136- علی محمد عربی چهل خانه کد 1671 – 287 رای

137- مسعود طواف کد 1625 – 224 رای

138- بهروز رفیعی سامانی کد 1525 – 108 رای

 در ساعات آینده آمار مربوط به  آرای ریاست جمهوری در نجف آباد نیز در این سایت منعکس خواهد شد

صورتجلسه نتايج اخذ راي انتخابات شهر نجف آباد تابع بخش مركزي شهرستان نجف آباد

نتايج انتخابات روستاهاي فيلور- حاجی آباد- همت آباد- جلال آباد- نهضت آباد- رحمت آباد

7 نظر

 1. سلام!
  فکر می‌کنم تعداد رأی نفر ۲۷ام رو اشتباه زدید چون اگه ۸هزارتا رأی داشت باید یکی از اعضای اصلی می‌بود!

 2. علیرضا طبیجی

  با سلام و خسته نباشید به شما به خاطر سایت بسیار خوبتان. میخواستم تبریک خودم را به اعضای انتخاب شده شورای شهر نجف آباد خصوصا آقای محسن میرمعنا(عضو علی البدل) اعلام نمایم و امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید.

 3. sبا سلام
  1 سوال این آقا با 8087 رای توی علی البدل ها نیست؟اصلا این آقا از دو تا از اعضای شورا رای هاشون بیشتره که!!!!!!!!!!!!!
  فکر کنم فرمانداری اشتباه کرده یا تایپش اشتباهه!!!

  27- قاسم صالحی کد ۱۶۱۲- ۸۰۸۷ رای

 4. سلام
  یه سوال؟
  چرا آقای شماره 27 با وجود اینکه 8087 رای آورده، جز اعضای اصلی شورای شهر نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

ایران، آمریکا را به انزوا کشانده

ایمنا: فرماندار نجف آباد گفت: سیاست مداران ما به قدری عاقلانه برخورد کرده اند که ...