پرورش عقرب و تولید گرانترین مایع دنیا+ فیلم و تصویر

یونس شکیب زاده دانشجوی بیست و چهار ساله و خرم آبادی رشته سم شناسی و عرفان پرهیزکار دانشجوی اهوازی و بیست و پنج ساله بیوشیمی با دیدن مستندی تلویزیونی، ایده پرورش عقرب را با مرکز رشد دانشگاه مطرح کردند و کارهای تحقیقاتی و میدانی از همان مقطع شروع شد. تا اواخر سال۹۶ افراد خاصی در … ادامه خواندن پرورش عقرب و تولید گرانترین مایع دنیا+ فیلم و تصویر