تلفن تماس ادارات شهرستان نجف آباد

نام اداره

شماره تلفن

اطلاعات

۱۱۳-۴۲۷۴۸۸۸۸-۴۲۷۴۷۹۹۹

امام جمعه دهق

۴۲۲۳۳۵۵

امام جمعه علویجه

۴۲۴۲۶۵۶

امام جمعه نجف آباد

۲۵۱۱۷۵۵-۲۵۱۳۲۹۲

امور آب نجف آباد

۲۷۲۶۵۳۱

اموراقتصادی و دارائی

۲۷۳۳۰۳۱-۲و۲-۲۷۳۳۰۴۱

انجمن حمایت از زندانیان

۲۷۲۷۱۵۰

اوقاف و امورخیریه

۲۴۴۳۳۳۱-۲

آب و فاضلاب روستایی

۲۴۴۴۳۳۸-۹

آب و فاضلاب شهری

۲۷۴۳۲۲۵-۲۷۴۵۲۰۰

آتش نشانی

۲۶۳۴۴۴۳-۱۲۵

آموزش و پرورش مهردشت

۴۲۲۲۲۱۰-۴۲۲۲۲۹۹

آموزش و پرورش نجف آباد

۲۶۲۷۱۴۳-۷

بازرگانی

۲۷۴۲۴۱۶-۲۷۴۲۰۹۴

بانک اقتصاد نوین

۲۶۱۶۲۰۰-۱

بانک تجارت

۲۶۲۷۳۰۰

بانک رفاه کارگران

۲۶۴۰۰۱۱-۱۳

بانک سپه

۲۶۴۹۰۸۱-۵

بانک صادرات

۲۷۳۳۰۵۱-۲

بانک قرض الحسنه مهر ایران

۲۷۲۲۷۶۶

بانک کشاورزی

۲۷۳۳۰۵۱-۲

بانک مسکن

۲۶۲۳۰۴۷-۲۶۲۲۲۵۶

بانک ملت

۲۶۲۶۰۶۰-۲۶۲۶۰۴۰

بانک ملی

۲۶۲۲۰۴۱-۵

بخشداری مرکزی

۲۶۲۳۰۳۱-۲

بخشداری مهردشت

۴۲۲۲۶۴۶-۴۲۲۵۰۰۱

برق نجف آباد

۲۷۳۳۳۱۱-۱۲

بنیاد شهید و امورایثارگران

۲۶۲۵۱۱۰-۱۱-۲۶۲۳۳۲۵

بنیاد مسکن

۲۶۴۶۲۲۴-۵

بهداشت محیط

۲۶۲۶۰۷۳-۲۶۲۲۰۵۶

بهزیستی

۲۷۲۷۴۲۰-۲۷۲۷۰۷۵

بیمارستان شهید محمد منتظری

۲۶۴۳۰۰۰-۳

بیمارستان فاطمه الزهراء نجف آباد

۲۴۴۳۱۱۲-۱۵

پایگاه انتقال خون

۲۶۲۱۱۱۳

پزشک قانونی

۲۶۴۳۲۴۰

پست

۱۱۹-۲۶۲۲۰۰۷

پست بانک

۲۶۳۶۳۳۳

پلیس راه

۲۴۴۱۰۲۰

تاکسیرانی نجف آباد

۲۶۶۳۳۰۰

تأمین اجتماعی

۲۶۴۳۰۷۱-۲۶۴۱۰۲۱-۲

تربیت بدنی

۲۶۲۳۰۶۰-۱

تعاون

۲۷۲۴۲۴۱

تعاون روستایی

۲۷۲۶۵۵۱

تعزیرات حکومتی

۲۷۴۰۳۳۴

تیپ زرهی انبیاء

۲۴۳۲۲۳۱-۵

ثبت احوال

۲۶۲۴۴۳۰-۲۶۲۷۰۸۸

ثبت اسناد

۲۶۲۴۰۹۰-۲۶۲۸۰۸۸-۲۶۲۱۱۰۰

جهاد دانشگاهی

۲۶۳۰۴۰۱

جهاد کشاورزی

۲۴۴۴۳۳۷-۹

خانه صنعت و معدن

۲۷۲۲۵۲۲

دادستان نجف آباد

۲۴۹۰۰۰۲-۶

دادگستری مهردشت

۴۲۲۴۴۴۴-۰۳۳۲

دادگستری نجف آباد

۲۴۹۰۰۰۲-۶

دامپزشکی

۲۷۲۶۴۶۶-۲۷۲۶۵۷۰

دانشکده آموزش عالی

۲۴۴۳۷۷۲-۳

دانشکده سمیه

۲۴۴۲۲۹۲-۵

دانشکده شهید آیت

۲۴۴۲۴۴۵-۸

دانشکده علمی کاربردی

۲۷۲۶۴۶۴

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲۹۱۱۱۱

دانشگاه پیام نور

۲۷۲۷۱۲۱

دانشگاه پیام نور علویجه

۴۹۱۱-۴۹۱۰

دانشگاه علم کاربردی علویجه

۳۴۱۴

دفتر خبر

۲۶۲۴۶۹۹

راه و ترابری

۲۵۶۲۵۱۱-۱۳

راهنمایی و رانندگی

۲۷۲۶۵۵۵

سازمان اتوبوسرانی نجف آباد

۲۷۲۷۲۵۰-۲۷۲۷۵۳۳

سازمان تبلیغات

۲۶۵۴۸۰۰

شبکه بهداشت و درمان

۲۶۲۲۰۵۶-۷

شرکت سهام عدالت

۲۶۲۰۰۶۴

شرکت گاز

۲۷۲۶۵۰۲-۲۷۲۶۵۱۵-۲۷۲۶۵۲۲

شورای اسلامی شهر جوزدان

۲۲۸۳۵۴۵-۲۲۸۲۲۳۳

شورای اسلامی شهر علویجه

۳۳۲۴۲۴۲۳۲۲

شورای اسلامی شهر کهریزسنگ

۲۳۲۴۴۲۰

شورای اسلامی شهر گلدشت

۲۲۳۳۶۶۶

شورای اسلامی شهرستان

۲۶۱۰۱۰۰

شورای اسلامی بخش مهردشت

۳۳۲۴۲۲۵۰۰۰۱

شهردار جوزدان

۲۲۸۲۲۳۳

شهردار دهق

۴۲۲۵۱۱۱-۲

شهردار علویجه

۴۲۲۲۳۲۱-۲

شهردار کهریزسنگ

۲۳۲۴۴۲۲

شهردار ویلاشهر

۲۲۵۱۳۰۵

شهرداری گلدشت

۲۲۳۲۰۰۶-۷

شهرداری منطقه ۱

۲۶۴۰۰۴۱-۳

شهرداری منطقه ۲

۲۶۴۹۱۰۱-۳

شهرداری منطقه ۳

۲۶۵۸۱۴۰-۳

شهرداری نجف آباد

۲۶۱۱۹۹۱-۲۶۴۰۰۴۱-۳

شهرداری یزدانشهر

۲۴۴۴۶۱۱-۱۲

شهرک صنعتی علویجه

۴۲۲۲۹۴۴-۵

شهرک صنعتی نجف آباد

۲۴۴۱۱۳۱-۲۴۴۲۵۵۵-۹

شهرک صنعتی ویلاشهر

۲۲۵۴۱۱۱-۲۲۵۱۱۵۹

شهرک صنعتی ویلاشهر

۲۲۵۴۱۱۱-۲۲۵۱۱۶۰

صندوق مهر امام رضا استان

۲۳۵۵۵۷۰-۲۶۷-۶۸

صندوق مهرامام رضا(ع)

۲۶۴۶۹۰۰

فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶-۲۴۴۴۴۳۴

فنی و حرفه ای نجف آباد

۲۴۹۰۰۱۵-۱۶

قرض الحسنه امام حسین (ع)‌

۲۶۲۷۷۴۴-۵

کار و خدمات اشتغال

۲۷۴۵۸۳۱-۲

کارخانه ریسندگی و بافندگی نجف آباد

۲۴۴۴۲۶۸-۲۴۴۳۵۱۱

کاشی اصفهان

۲۲۳۲۵۹۱-۳

کاشی آریا

۲۲۹۰۱۱۲-۳

کاشی مرجان

۲۲۹۰۴۷۱-۳

کمیته امداد امام خمینی (ره)

۲۶۲۳۷۰۳-۲۶۲۲۹۲۰

محیط زیست

۲۴۴۴۴۱۰

مخابرات

۲۶۲۲۳۲۳-۲۶۴۵۲۲۲

منابع طبیعی

۲۶۲۲۰۸۸

منطقه انتظامی

۲۷۲۶۶۱۱-۲۷۲۶۴۵۰

میهن بافت

۲۲۳۲۰۶۵-۶

ناحیه مقاومت بسیج

۲۷۴۷۲۲۲

نظام مهندسی

۲۷۴۱۸۴۴

نماینده مردم در مجلس

۲۶۱۲۱۶۱-۲

نمایندگی پخش فراورده های نفتی

۲۶۲۳۰۲۳

نمایندگی مسکن و شهرسازی

۲۵۱۰۱۰۰

نهضت سواد آموزی

۲۶۲۰۰۳۳

هلال احمر

۲۶۲۳۰۸۰-۱

هواشناسی

۲۷۲۶۴۲۰-۱


دیدگاه ها
منتظری این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۸:۰۰ ق٫ظ پاسخ به دیدگاه

سلام
شماره شبکه دامپزشکی که جزء مهمترین ادارات هست نزدین.. پایه و اساس نظارت بهداشتی مواد پروتئینی است.

مهسا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵ ب٫ظ پاسخ به دیدگاه

خیلی وقته ۴به اول شماره ها اضافه شده شما چطور به روزرسانی نکردید؟