اوقات شرعی به افق نجف آباد

اوقات شرعی به افق نجف آباد در سال ۱۳۹۶

بهمن

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
۱ یک شنبه ۵:۴۳ ۷:۰۷ ۱۲:۱۷ ۱۷:۲۷ ۱۷:۴۶ ۲۳:۳۵
۲ دو شنبه ۵:۴۲ ۷:۰۷ ۱۲:۱۷ ۱۷:۲۸ ۱۷:۴۷ ۲۳:۳۵
۳ سه شنبه ۵:۴۲ ۷:۰۷ ۱۲:۱۸ ۱۷:۲۹ ۱۷:۴۸ ۲۳:۳۵
۴ چهار شنبه ۵:۴۲ ۷:۰۶ ۱۲:۱۸ ۱۷:۳۰ ۱۷:۴۹ ۲۳:۳۶
۵ پنج شنبه ۵:۴۱ ۷:۰۶ ۱۲:۱۸ ۱۷:۳۱ ۱۷:۵۰ ۲۳:۳۶
۶ جمعه ۵:۴۱ ۷:۰۵ ۱۲:۱۸ ۱۷:۳۲ ۱۷:۵۱ ۲۳:۳۶
۷ شنبه ۵:۴۱ ۷:۰۵ ۱۲:۱۹ ۱۷:۳۳ ۱۷:۵۲ ۲۳:۳۷
۸ یک شنبه ۵:۴۰ ۷:۰۴ ۱۲:۱۹ ۱۷:۳۴ ۱۷:۵۳ ۲۳:۳۷
۹ دو شنبه ۵:۴۰ ۷:۰۳ ۱۲:۱۹ ۱۷:۳۵ ۱۷:۵۳ ۲۳:۳۷
۱۰ سه شنبه ۵:۳۹ ۷:۰۳ ۱۲:۱۹ ۱۷:۳۶ ۱۷:۵۴ ۲۳:۳۷
۱۱ چهار شنبه ۵:۳۹ ۷:۰۲ ۱۲:۱۹ ۱۷:۳۷ ۱۷:۵۵ ۲۳:۳۷
۱۲ پنج شنبه ۵:۳۸ ۷:۰۱ ۱۲:۱۹ ۱۷:۳۸ ۱۷:۵۶ ۲۳:۳۸
۱۳ جمعه ۵:۳۸ ۷:۰۱ ۱۲:۲۰ ۱۷:۳۹ ۱۷:۵۷ ۲۳:۳۸
۱۴ شنبه ۵:۳۷ ۷:۰۰ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۰ ۱۷:۵۸ ۲۳:۳۸
۱۵ یک شنبه ۵:۳۶ ۶:۵۹ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۱ ۱۷:۵۹ ۲۳:۳۸
۱۶ دو شنبه ۵:۳۶ ۶:۵۹ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۲ ۱۸:۰۰ ۲۳:۳۸
۱۷ سه شنبه ۵:۳۵ ۶:۵۸ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۲ ۱۸:۰۱ ۲۳:۳۸
۱۸ چهار شنبه ۵:۳۴ ۶:۵۷ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۳ ۱۸:۰۲ ۲۳:۳۹
۱۹ پنج شنبه ۵:۳۴ ۶:۵۶ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۴ ۱۸:۰۳ ۲۳:۳۹
۲۰ جمعه ۵:۳۳ ۶:۵۵ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۵ ۱۸:۰۳ ۲۳:۳۹
۲۱ شنبه ۵:۳۲ ۶:۵۴ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۶ ۱۸:۰۴ ۲۳:۳۹
۲۲ یک شنبه ۵:۳۱ ۶:۵۳ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۷ ۱۸:۰۵ ۲۳:۳۹
۲۳ دو شنبه ۵:۳۱ ۶:۵۳ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۸ ۱۸:۰۶ ۲۳:۳۹
۲۴ سه شنبه ۵:۳۰ ۶:۵۲ ۱۲:۲۰ ۱۷:۴۹ ۱۸:۰۷ ۲۳:۳۹
۲۵ چهار شنبه ۵:۲۹ ۶:۵۱ ۱۲:۲۰ ۱۷:۵۰ ۱۸:۰۸ ۲۳:۳۹
۲۶ پنج شنبه ۵:۲۸ ۶:۵۰ ۱۲:۲۰ ۱۷:۵۱ ۱۸:۰۹ ۲۳:۳۹
۲۷ جمعه ۵:۲۷ ۶:۴۹ ۱۲:۲۰ ۱۷:۵۲ ۱۸:۱۰ ۲۳:۳۹
۲۸ شنبه ۵:۲۶ ۶:۴۸ ۱۲:۲۰ ۱۷:۵۲ ۱۸:۱۰ ۲۳:۳۹
۲۹ یک شنبه ۵:۲۵ ۶:۴۷ ۱۲:۲۰ ۱۷:۵۳ ۱۸:۱۱ ۲۳:۳۹
۳۰ دو شنبه ۵:۲۴ ۶:۴۶ ۱۲:۲۰ ۱۷:۵۴ ۱۸:۱۲ ۲۳:۳۹

اسفند

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
۱ سه شنبه ۵:۲۳ ۶:۴۵ ۱۲:۲۰ ۱۷:۵۵ ۱۸:۱۳ ۲۳:۳۹
۲ چهار شنبه ۵:۲۲ ۶:۴۳ ۱۲:۱۹ ۱۷:۵۶ ۱۸:۱۴ ۲۳:۳۹
۳ پنج شنبه ۵:۲۱ ۶:۴۲ ۱۲:۱۹ ۱۷:۵۷ ۱۸:۱۵ ۲۳:۳۹
۴ جمعه ۵:۲۰ ۶:۴۱ ۱۲:۱۹ ۱۷:۵۸ ۱۸:۱۵ ۲۳:۳۸
۵ شنبه ۵:۱۹ ۶:۴۰ ۱۲:۱۹ ۱۷:۵۹ ۱۸:۱۶ ۲۳:۳۸
۶ یک شنبه ۵:۱۸ ۶:۳۹ ۱۲:۱۹ ۱۷:۵۹ ۱۸:۱۷ ۲۳:۳۸
۷ دو شنبه ۵:۱۷ ۶:۳۸ ۱۲:۱۹ ۱۸:۰۰ ۱۸:۱۸ ۲۳:۳۸
۸ سه شنبه ۵:۱۶ ۶:۳۷ ۱۲:۱۹ ۱۸:۰۱ ۱۸:۱۹ ۲۳:۳۸
۹ چهار شنبه ۵:۱۵ ۶:۳۵ ۱۲:۱۸ ۱۸:۰۲ ۱۸:۲۰ ۲۳:۳۸
۱۰ پنج شنبه ۵:۱۴ ۶:۳۴ ۱۲:۱۸ ۱۸:۰۳ ۱۸:۲۰ ۲۳:۳۸
۱۱ جمعه ۵:۱۲ ۶:۳۳ ۱۲:۱۸ ۱۸:۰۳ ۱۸:۲۱ ۲۳:۳۷
۱۲ شنبه ۵:۱۱ ۶:۳۲ ۱۲:۱۸ ۱۸:۰۴ ۱۸:۲۲ ۲۳:۳۷
۱۳ یک شنبه ۵:۱۰ ۶:۳۱ ۱۲:۱۸ ۱۸:۰۵ ۱۸:۲۳ ۲۳:۳۷
۱۴ دو شنبه ۵:۰۹ ۶:۲۹ ۱۲:۱۷ ۱۸:۰۶ ۱۸:۲۳ ۲۳:۳۷
۱۵ سه شنبه ۵:۰۸ ۶:۲۸ ۱۲:۱۷ ۱۸:۰۷ ۱۸:۲۴ ۲۳:۳۶
۱۶ چهار شنبه ۵:۰۶ ۶:۲۷ ۱۲:۱۷ ۱۸:۰۷ ۱۸:۲۵ ۲۳:۳۶
۱۷ پنج شنبه ۵:۰۵ ۶:۲۶ ۱۲:۱۷ ۱۸:۰۸ ۱۸:۲۶ ۲۳:۳۶
۱۸ جمعه ۵:۰۴ ۶:۲۴ ۱۲:۱۶ ۱۸:۰۹ ۱۸:۲۷ ۲۳:۳۶
۱۹ شنبه ۵:۰۳ ۶:۲۳ ۱۲:۱۶ ۱۸:۱۰ ۱۸:۲۷ ۲۳:۳۵
۲۰ یک شنبه ۵:۰۱ ۶:۲۲ ۱۲:۱۶ ۱۸:۱۰ ۱۸:۲۸ ۲۳:۳۵
۲۱ دو شنبه ۵:۰۰ ۶:۲۱ ۱۲:۱۶ ۱۸:۱۱ ۱۸:۲۹ ۲۳:۳۵
۲۲ سه شنبه ۴:۵۹ ۶:۱۹ ۱۲:۱۵ ۱۸:۱۲ ۱۸:۳۰ ۲۳:۳۵
۲۳ چهار شنبه ۴:۵۷ ۶:۱۸ ۱۲:۱۵ ۱۸:۱۳ ۱۸:۳۰ ۲۳:۳۴
۲۴ پنج شنبه ۴:۵۶ ۶:۱۷ ۱۲:۱۵ ۱۸:۱۴ ۱۸:۳۱ ۲۳:۳۴
۲۵ جمعه ۴:۵۵ ۶:۱۵ ۱۲:۱۵ ۱۸:۱۴ ۱۸:۳۲ ۲۳:۳۴
۲۶ شنبه ۴:۵۳ ۶:۱۴ ۱۲:۱۴ ۱۸:۱۵ ۱۸:۳۳ ۲۳:۳۳
۲۷ یک شنبه ۴:۵۲ ۶:۱۳ ۱۲:۱۴ ۱۸:۱۶ ۱۸:۳۳ ۲۳:۳۳
۲۸ دو شنبه ۴:۵۰ ۶:۱۱ ۱۲:۱۴ ۱۸:۱۶ ۱۸:۳۴ ۲۳:۳۳
۲۹ سه شنبه ۴:۴۹ ۶:۱۰ ۱۲:۱۳ ۱۸:۱۷ ۱۸:۳۵ ۲۳:۳۲