خانه / اوقات شرعی به افق نجف آباد

اوقات شرعی به افق نجف آباد

اردیبهشت

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی تاریخ قمری خورشید و قبله زمان روزه
چهار شنبه ۱۳۹۵/۲/۱ ۰۵:۰۲:۴۴ ۰۶:۲۸:۳۳ ۱۳:۰۳:۱۷ ۱۹:۳۸:۰۲ ۱۹:۵۶:۰۸ ۰۰:۲۰:۲۳ ۲۰۱۶/۰۴/۲۰ ۱۴۳۷/۰۷/۱۲ ۱۴:۲۲ ۱۴:۵۳:۲۴
پنج شنبه ۱۳۹۵/۲/۲ ۰۵:۰۱:۲۱ ۰۶:۲۷:۲۶ ۱۳:۰۳:۰۵ ۱۹:۳۸:۴۵ ۱۹:۵۶:۵۳ ۰۰:۲۰:۰۳ ۲۰۱۶/۰۴/۲۱ ۱۴۳۷/۰۷/۱۳ ۱۴:۲۱ ۱۴:۵۵:۳۲
جمعه ۱۳۹۵/۲/۳ ۰۴:۵۹:۵۹ ۰۶:۲۶:۱۹ ۱۳:۰۲:۵۴ ۱۹:۳۹:۲۸ ۱۹:۵۷:۳۹ ۰۰:۱۹:۴۴ ۲۰۱۶/۰۴/۲۲ ۱۴۳۷/۰۷/۱۴ ۱۴:۲۰ ۱۴:۵۷:۴۰
شنبه ۱۳۹۵/۲/۴ ۰۴:۵۸:۳۸ ۰۶:۲۵:۱۳ ۱۳:۰۲:۴۲ ۱۹:۴۰:۱۲ ۱۹:۵۸:۲۴ ۰۰:۱۹:۲۵ ۲۰۱۶/۰۴/۲۳ ۱۴۳۷/۰۷/۱۵ ۱۴:۱۸ ۱۴:۵۹:۴۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۲/۵ ۰۴:۵۷:۱۷ ۰۶:۲۴:۰۸ ۱۳:۰۲:۳۲ ۱۹:۴۰:۵۵ ۱۹:۵۹:۱۰ ۰۰:۱۹:۰۶ ۲۰۱۶/۰۴/۲۴ ۱۴۳۷/۰۷/۱۶ ۱۴:۱۷ ۱۵:۰۱:۵۳
دوشنبه ۱۳۹۵/۲/۶ ۰۴:۵۵:۵۷ ۰۶:۲۳:۰۴ ۱۳:۰۲:۲۱ ۱۹:۴۱:۳۹ ۱۹:۵۹:۵۶ ۰۰:۱۸:۴۸ ۲۰۱۶/۰۴/۲۵ ۱۴۳۷/۰۷/۱۷ ۱۴:۱۶ ۱۵:۰۳:۵۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۲/۷ ۰۴:۵۴:۳۸ ۰۶:۲۲:۰۱ ۱۳:۰۲:۱۲ ۱۹:۴۲:۲۲ ۲۰:۰۰:۴۲ ۰۰:۱۸:۳۰ ۲۰۱۶/۰۴/۲۶ ۱۴۳۷/۰۷/۱۸ ۱۴:۱۵ ۱۵:۰۶:۰۴
چهار شنبه ۱۳۹۵/۲/۸ ۰۴:۵۳:۱۹ ۰۶:۲۰:۵۹ ۱۳:۰۲:۰۲ ۱۹:۴۳:۰۶ ۲۰:۰۱:۲۹ ۰۰:۱۸:۱۳ ۲۰۱۶/۰۴/۲۷ ۱۴۳۷/۰۷/۱۹ ۱۴:۱۴ ۱۵:۰۸:۱۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۲/۹ ۰۴:۵۲:۰۱ ۰۶:۱۹:۵۸ ۱۳:۰۱:۵۴ ۱۹:۴۳:۵۰ ۲۰:۰۲:۱۵ ۰۰:۱۷:۵۶ ۲۰۱۶/۰۴/۲۸ ۱۴۳۷/۰۷/۲۰ ۱۴:۱۲ ۱۵:۱۰:۱۴
جمعه ۱۳۹۵/۲/۱۰ ۰۴:۵۰:۴۴ ۰۶:۱۸:۵۷ ۱۳:۰۱:۴۵ ۱۹:۴۴:۳۳ ۲۰:۰۳:۰۱ ۰۰:۱۷:۳۹ ۲۰۱۶/۰۴/۲۹ ۱۴۳۷/۰۷/۲۱ ۱۴:۱۱ ۱۵:۱۲:۱۷
شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۱ ۰۴:۴۹:۲۸ ۰۶:۱۷:۵۸ ۱۳:۰۱:۳۸ ۱۹:۴۵:۱۷ ۲۰:۰۳:۴۸ ۰۰:۱۷:۲۳ ۲۰۱۶/۰۴/۳۰ ۱۴۳۷/۰۷/۲۲ ۱۴:۱۰ ۱۵:۱۴:۲۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۲/۱۲ ۰۴:۴۸:۱۳ ۰۶:۱۷:۰۰ ۱۳:۰۱:۳۰ ۱۹:۴۶:۰۱ ۲۰:۰۴:۳۴ ۰۰:۱۷:۰۷ ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ ۱۴۳۷/۰۷/۲۳ ۱۴:۰۹ ۱۵:۱۶:۲۱
دوشنبه ۱۳۹۵/۲/۱۳ ۰۴:۴۶:۵۸ ۰۶:۱۶:۰۳ ۱۳:۰۱:۲۴ ۱۹:۴۶:۴۵ ۲۰:۰۵:۲۰ ۰۰:۱۶:۵۲ ۲۰۱۶/۰۵/۰۲ ۱۴۳۷/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۸ ۱۵:۱۸:۲۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۴ ۰۴:۴۵:۴۵ ۰۶:۱۵:۰۷ ۱۳:۰۱:۱۸ ۱۹:۴۷:۲۹ ۲۰:۰۶:۰۷ ۰۰:۱۶:۳۷ ۲۰۱۶/۰۵/۰۳ ۱۴۳۷/۰۷/۲۵ ۱۴:۰۷ ۱۵:۲۰:۲۲
چهار شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۵ ۰۴:۴۴:۳۲ ۰۶:۱۴:۱۲ ۱۳:۰۱:۱۲ ۱۹:۴۸:۱۳ ۲۰:۰۶:۵۴ ۰۰:۱۶:۲۳ ۲۰۱۶/۰۵/۰۴ ۱۴۳۷/۰۷/۲۶ ۱۴:۰۶ ۱۵:۲۲:۲۲
پنج شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۶ ۰۴:۴۳:۲۱ ۰۶:۱۳:۱۸ ۱۳:۰۱:۰۷ ۱۹:۴۸:۵۷ ۲۰:۰۷:۴۰ ۰۰:۱۶:۰۹ ۲۰۱۶/۰۵/۰۵ ۱۴۳۷/۰۷/۲۷ ۱۴:۰۵ ۱۵:۲۴:۱۹
جمعه ۱۳۹۵/۲/۱۷ ۰۴:۴۲:۱۰ ۰۶:۱۲:۲۵ ۱۳:۰۱:۰۳ ۱۹:۴۹:۴۱ ۲۰:۰۸:۲۷ ۰۰:۱۵:۵۶ ۲۰۱۶/۰۵/۰۶ ۱۴۳۷/۰۷/۲۸ ۱۴:۰۴ ۱۵:۲۶:۱۷
شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۸ ۰۴:۴۱:۰۱ ۰۶:۱۱:۳۴ ۱۳:۰۰:۵۹ ۱۹:۵۰:۲۴ ۲۰:۰۹:۱۳ ۰۰:۱۵:۴۳ ۲۰۱۶/۰۵/۰۷ ۱۴۳۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۰۳ ۱۵:۲۸:۱۲
یکشنبه ۱۳۹۵/۲/۱۹ ۰۴:۳۹:۵۳ ۰۶:۱۰:۴۴ ۱۳:۰۰:۵۶ ۱۹:۵۱:۰۸ ۲۰:۰۹:۵۹ ۰۰:۱۵:۳۱ ۲۰۱۶/۰۵/۰۸ ۱۴۳۷/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۲ ۱۵:۳۰:۰۶
دوشنبه ۱۳۹۵/۲/۲۰ ۰۴:۳۸:۴۶ ۰۶:۰۹:۵۵ ۱۳:۰۰:۵۳ ۱۹:۵۱:۵۲ ۲۰:۱۰:۴۶ ۰۰:۱۵:۱۹ ۲۰۱۶/۰۵/۰۹ ۱۴۳۷/۰۸/۰۱ ۱۴:۰۱ ۱۵:۳۲:۰۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۱ ۰۴:۳۷:۴۰ ۰۶:۰۹:۰۷ ۱۳:۰۰:۵۱ ۱۹:۵۲:۳۵ ۲۰:۱۱:۳۲ ۰۰:۱۵:۰۸ ۲۰۱۶/۰۵/۱۰ ۱۴۳۷/۰۸/۰۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۳:۵۲
چهار شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۲ ۰۴:۳۶:۳۶ ۰۶:۰۸:۲۱ ۱۳:۰۰:۵۰ ۱۹:۵۳:۱۹ ۲۰:۱۲:۱۸ ۰۰:۱۴:۵۷ ۲۰۱۶/۰۵/۱۱ ۱۴۳۷/۰۸/۰۳ ۱۳:۵۹ ۱۵:۳۵:۴۲
پنج شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۳ ۰۴:۳۵:۳۳ ۰۶:۰۷:۳۵ ۱۳:۰۰:۴۹ ۱۹:۵۴:۰۲ ۲۰:۱۳:۰۴ ۰۰:۱۴:۴۷ ۲۰۱۶/۰۵/۱۲ ۱۴۳۷/۰۸/۰۴ ۱۳:۵۸ ۱۵:۳۷:۳۱
جمعه ۱۳۹۵/۲/۲۴ ۰۴:۳۴:۳۱ ۰۶:۰۶:۵۲ ۱۳:۰۰:۴۸ ۱۹:۵۴:۴۵ ۲۰:۱۳:۵۰ ۰۰:۱۴:۳۸ ۲۰۱۶/۰۵/۱۳ ۱۴۳۷/۰۸/۰۵ ۱۳:۵۷ ۱۵:۳۹:۱۹
شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۵ ۰۴:۳۳:۳۱ ۰۶:۰۶:۰۹ ۱۳:۰۰:۴۹ ۱۹:۵۵:۲۸ ۲۰:۱۴:۳۵ ۰۰:۱۴:۲۹ ۲۰۱۶/۰۵/۱۴ ۱۴۳۷/۰۸/۰۶ ۱۳:۵۷ ۱۵:۴۱:۰۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۲/۲۶ ۰۴:۳۲:۳۲ ۰۶:۰۵:۲۸ ۱۳:۰۰:۴۹ ۱۹:۵۶:۱۱ ۲۰:۱۵:۲۱ ۰۰:۱۴:۲۱ ۲۰۱۶/۰۵/۱۵ ۱۴۳۷/۰۸/۰۷ ۱۳:۵۶ ۱۵:۴۲:۴۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۲/۲۷ ۰۴:۳۱:۳۴ ۰۶:۰۴:۴۸ ۱۳:۰۰:۵۱ ۱۹:۵۶:۵۳ ۲۰:۱۶:۰۶ ۰۰:۱۴:۱۴ ۲۰۱۶/۰۵/۱۶ ۱۴۳۷/۰۸/۰۸ ۱۳:۵۵ ۱۵:۴۴:۳۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۸ ۰۴:۳۰:۳۸ ۰۶:۰۴:۱۰ ۱۳:۰۰:۵۳ ۱۹:۵۷:۳۵ ۲۰:۱۶:۵۱ ۰۰:۱۴:۰۷ ۲۰۱۶/۰۵/۱۷ ۱۴۳۷/۰۸/۰۹ ۱۳:۵۴ ۱۵:۴۶:۱۳
چهار شنبه ۱۳۹۵/۲/۲۹ ۰۴:۲۹:۴۴ ۰۶:۰۳:۳۳ ۱۳:۰۰:۵۵ ۱۹:۵۸:۱۷ ۲۰:۱۷:۳۵ ۰۰:۱۴:۰۱ ۲۰۱۶/۰۵/۱۸ ۱۴۳۷/۰۸/۱۰ ۱۳:۵۴ ۱۵:۴۷:۵۱
پنج شنبه ۱۳۹۵/۲/۳۰ ۰۴:۲۸:۵۱ ۰۶:۰۲:۵۷ ۱۳:۰۰:۵۸ ۱۹:۵۸:۵۹ ۲۰:۱۸:۱۹ ۰۰:۱۳:۵۵ ۲۰۱۶/۰۵/۱۹ ۱۴۳۷/۰۸/۱۱ ۱۳:۵۳ ۱۵:۴۹:۲۸
جمعه ۱۳۹۵/۲/۳۱ ۰۴:۲۸:۰۰ ۰۶:۰۲:۲۳ ۱۳:۰۱:۰۲ ۱۹:۵۹:۴۰ ۲۰:۱۹:۰۳ ۰۰:۱۳:۵۰ ۲۰۱۶/۰۵/۲۰ ۱۴۳۷/۰۸/۱۲ ۱۳:۵۲ ۱۵:۵۱:۰۳

خرداد

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی تاریخ قمری خورشید و قبله زمان روزه
شنبه ۱۳۹۵/۳/۱ ۰۴:۲۷:۱۱ ۰۶:۰۱:۵۱ ۱۳:۰۱:۰۶ ۲۰:۰۰:۲۱ ۲۰:۱۹:۴۶ ۰۰:۱۳:۴۶ ۲۰۱۶/۰۵/۲۱ ۱۴۳۷/۰۸/۱۳ ۱۳:۵۲ ۱۵:۵۲:۳۵
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۲ ۰۴:۲۶:۲۳ ۰۶:۰۱:۲۰ ۱۳:۰۱:۱۰ ۲۰:۰۱:۰۱ ۲۰:۲۰:۲۹ ۰۰:۱۳:۴۲ ۲۰۱۶/۰۵/۲۲ ۱۴۳۷/۰۸/۱۴ ۱۳:۵۱ ۱۵:۵۴:۰۶
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۳ ۰۴:۲۵:۳۷ ۰۶:۰۰:۵۰ ۱۳:۰۱:۱۵ ۲۰:۰۱:۴۱ ۲۰:۲۱:۱۲ ۰۰:۱۳:۳۹ ۲۰۱۶/۰۵/۲۳ ۱۴۳۷/۰۸/۱۵ ۱۳:۵۰ ۱۵:۵۵:۳۵
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۴ ۰۴:۲۴:۵۲ ۰۶:۰۰:۲۲ ۱۳:۰۱:۲۱ ۲۰:۰۲:۲۰ ۲۰:۲۱:۵۳ ۰۰:۱۳:۳۶ ۲۰۱۶/۰۵/۲۴ ۱۴۳۷/۰۸/۱۶ ۱۳:۵۰ ۱۵:۵۷:۰۱
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۵ ۰۴:۲۴:۱۰ ۰۵:۵۹:۵۵ ۱۳:۰۱:۲۷ ۲۰:۰۲:۵۹ ۲۰:۲۲:۳۵ ۰۰:۱۳:۳۵ ۲۰۱۶/۰۵/۲۵ ۱۴۳۷/۰۸/۱۷ ۱۳:۴۹ ۱۵:۵۸:۲۵
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۶ ۰۴:۲۳:۲۹ ۰۵:۵۹:۳۰ ۱۳:۰۱:۳۴ ۲۰:۰۳:۳۸ ۲۰:۲۳:۱۵ ۰۰:۱۳:۳۳ ۲۰۱۶/۰۵/۲۶ ۱۴۳۷/۰۸/۱۸ ۱۳:۴۹ ۱۵:۵۹:۴۶
جمعه ۱۳۹۵/۳/۷ ۰۴:۲۲:۵۰ ۰۵:۵۹:۰۶ ۱۳:۰۱:۴۱ ۲۰:۰۴:۱۶ ۲۰:۲۳:۵۶ ۰۰:۱۳:۳۳ ۲۰۱۶/۰۵/۲۷ ۱۴۳۷/۰۸/۱۹ ۱۳:۴۸ ۱۶:۰۱:۰۶
شنبه ۱۳۹۵/۳/۸ ۰۴:۲۲:۱۳ ۰۵:۵۸:۴۴ ۱۳:۰۱:۴۸ ۲۰:۰۴:۵۳ ۲۰:۲۴:۳۵ ۰۰:۱۳:۳۳ ۲۰۱۶/۰۵/۲۸ ۱۴۳۷/۰۸/۲۰ ۱۳:۴۸ ۱۶:۰۲:۲۲
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۹ ۰۴:۲۱:۳۸ ۰۵:۵۸:۲۳ ۱۳:۰۱:۵۶ ۲۰:۰۵:۳۰ ۲۰:۲۵:۱۴ ۰۰:۱۳:۳۴ ۲۰۱۶/۰۵/۲۹ ۱۴۳۷/۰۸/۲۱ ۱۳:۴۷ ۱۶:۰۳:۳۶
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۰ ۰۴:۲۱:۰۵ ۰۵:۵۸:۰۴ ۱۳:۰۲:۰۵ ۲۰:۰۶:۰۶ ۲۰:۲۵:۵۲ ۰۰:۱۳:۳۵ ۲۰۱۶/۰۵/۳۰ ۱۴۳۷/۰۸/۲۲ ۱۳:۴۷ ۱۶:۰۴:۴۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۱ ۰۴:۲۰:۳۴ ۰۵:۵۷:۴۷ ۱۳:۰۲:۱۴ ۲۰:۰۶:۴۱ ۲۰:۲۶:۲۹ ۰۰:۱۳:۳۷ ۲۰۱۶/۰۵/۳۱ ۱۴۳۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۴۷ ۱۶:۰۵:۵۵
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۲ ۰۴:۲۰:۰۵ ۰۵:۵۷:۳۱ ۱۳:۰۲:۲۳ ۲۰:۰۷:۱۵ ۲۰:۲۷:۰۵ ۰۰:۱۳:۴۰ ۲۰۱۶/۰۶/۰۱ ۱۴۳۷/۰۸/۲۴ ۱۳:۴۶ ۱۶:۰۷:۰۰
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۳ ۰۴:۱۹:۳۸ ۰۵:۵۷:۱۶ ۱۳:۰۲:۳۳ ۲۰:۰۷:۴۹ ۲۰:۲۷:۴۱ ۰۰:۱۳:۴۴ ۲۰۱۶/۰۶/۰۲ ۱۴۳۷/۰۸/۲۵ ۱۳:۴۶ ۱۶:۰۸:۰۳
جمعه ۱۳۹۵/۳/۱۴ ۰۴:۱۹:۱۳ ۰۵:۵۷:۰۳ ۱۳:۰۲:۴۳ ۲۰:۰۸:۲۲ ۲۰:۲۸:۱۶ ۰۰:۱۳:۴۷ ۲۰۱۶/۰۶/۰۳ ۱۴۳۷/۰۸/۲۶ ۱۳:۴۶ ۱۶:۰۹:۰۳
شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۵ ۰۴:۱۸:۵۰ ۰۵:۵۶:۵۲ ۱۳:۰۲:۵۳ ۲۰:۰۸:۵۴ ۲۰:۲۸:۴۹ ۰۰:۱۳:۵۲ ۲۰۱۶/۰۶/۰۴ ۱۴۳۷/۰۸/۲۷ ۱۳:۴۵ ۱۶:۰۹:۵۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۶ ۰۴:۱۸:۲۹ ۰۵:۵۶:۴۲ ۱۳:۰۳:۰۴ ۲۰:۰۹:۲۵ ۲۰:۲۹:۲۲ ۰۰:۱۳:۵۷ ۲۰۱۶/۰۶/۰۵ ۱۴۳۷/۰۸/۲۸ ۱۳:۴۵ ۱۶:۱۰:۵۳
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۷ ۰۴:۱۸:۱۰ ۰۵:۵۶:۳۳ ۱۳:۰۳:۱۵ ۲۰:۰۹:۵۶ ۲۰:۲۹:۵۴ ۰۰:۱۴:۰۳ ۲۰۱۶/۰۶/۰۶ ۱۴۳۷/۰۸/۲۹ ۱۳:۴۵ ۱۶:۱۱:۴۴
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۸ ۰۴:۱۷:۵۴ ۰۵:۵۶:۲۶ ۱۳:۰۳:۲۶ ۲۰:۱۰:۲۵ ۲۰:۳۰:۲۵ ۰۰:۱۴:۰۹ ۲۰۱۶/۰۶/۰۷ ۱۴۳۷/۰۹/۰۱ ۱۳:۴۵ ۱۶:۱۲:۳۱
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۱۹ ۰۴:۱۷:۳۹ ۰۵:۵۶:۲۱ ۱۳:۰۳:۳۷ ۲۰:۱۰:۵۳ ۲۰:۳۰:۵۴ ۰۰:۱۴:۱۶ ۲۰۱۶/۰۶/۰۸ ۱۴۳۷/۰۹/۰۲ ۱۳:۴۵ ۱۶:۱۳:۱۵
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۰ ۰۴:۱۷:۲۷ ۰۵:۵۶:۱۷ ۱۳:۰۳:۴۹ ۲۰:۱۱:۲۱ ۲۰:۳۱:۲۳ ۰۰:۱۴:۲۴ ۲۰۱۶/۰۶/۰۹ ۱۴۳۷/۰۹/۰۳ ۱۳:۴۴ ۱۶:۱۳:۵۶
جمعه ۱۳۹۵/۳/۲۱ ۰۴:۱۷:۱۷ ۰۵:۵۶:۱۵ ۱۳:۰۴:۰۱ ۲۰:۱۱:۴۷ ۲۰:۳۱:۵۱ ۰۰:۱۴:۳۲ ۲۰۱۶/۰۶/۱۰ ۱۴۳۷/۰۹/۰۴ ۱۳:۴۴ ۱۶:۱۴:۳۴
شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۲ ۰۴:۱۷:۰۹ ۰۵:۵۶:۱۴ ۱۳:۰۴:۱۳ ۲۰:۱۲:۱۳ ۲۰:۳۲:۱۷ ۰۰:۱۴:۴۱ ۲۰۱۶/۰۶/۱۱ ۱۴۳۷/۰۹/۰۵ ۱۳:۴۴ ۱۶:۱۵:۰۸
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۲۳ ۰۴:۱۷:۰۳ ۰۵:۵۶:۱۵ ۱۳:۰۴:۲۶ ۲۰:۱۲:۳۷ ۲۰:۳۲:۴۲ ۰۰:۱۴:۵۰ ۲۰۱۶/۰۶/۱۲ ۱۴۳۷/۰۹/۰۶ ۱۳:۴۴ ۱۶:۱۵:۳۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۲۴ ۰۴:۱۶:۵۹ ۰۵:۵۶:۱۷ ۱۳:۰۴:۳۸ ۲۰:۱۳:۰۰ ۲۰:۳۳:۰۶ ۰۰:۱۴:۵۹ ۲۰۱۶/۰۶/۱۳ ۱۴۳۷/۰۹/۰۷ ۱۳:۴۴ ۱۶:۱۶:۰۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۵ ۰۴:۱۶:۵۸ ۰۵:۵۶:۲۰ ۱۳:۰۴:۵۱ ۲۰:۱۳:۲۲ ۲۰:۳۳:۲۸ ۰۰:۱۵:۱۰ ۲۰۱۶/۰۶/۱۴ ۱۴۳۷/۰۹/۰۸ ۱۳:۴۴ ۱۶:۱۶:۳۰
چهار شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۶ ۰۴:۱۶:۵۸ ۰۵:۵۶:۲۵ ۱۳:۰۵:۰۴ ۲۰:۱۳:۴۲ ۲۰:۳۳:۵۰ ۰۰:۱۵:۲۰ ۲۰۱۶/۰۶/۱۵ ۱۴۳۷/۰۹/۰۹ ۱۳:۴۴ ۱۶:۱۶:۵۲
پنج شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۷ ۰۴:۱۷:۰۱ ۰۵:۵۶:۳۱ ۱۳:۰۵:۱۷ ۲۰:۱۴:۰۲ ۲۰:۳۴:۱۰ ۰۰:۱۵:۳۱ ۲۰۱۶/۰۶/۱۶ ۱۴۳۷/۰۹/۱۰ ۱۳:۴۴ ۱۶:۱۷:۰۹
جمعه ۱۳۹۵/۳/۲۸ ۰۴:۱۷:۰۶ ۰۵:۵۶:۳۹ ۱۳:۰۵:۳۰ ۲۰:۱۴:۲۰ ۲۰:۳۴:۲۸ ۰۰:۱۵:۴۳ ۲۰۱۶/۰۶/۱۷ ۱۴۳۷/۰۹/۱۱ ۱۳:۴۵ ۱۶:۱۷:۲۲
شنبه ۱۳۹۵/۳/۲۹ ۰۴:۱۷:۱۳ ۰۵:۵۶:۴۸ ۱۳:۰۵:۴۳ ۲۰:۱۴:۳۷ ۲۰:۳۴:۴۶ ۰۰:۱۵:۵۵ ۲۰۱۶/۰۶/۱۸ ۱۴۳۷/۰۹/۱۲ ۱۳:۴۵ ۱۶:۱۷:۳۳
یکشنبه ۱۳۹۵/۳/۳۰ ۰۴:۱۷:۲۲ ۰۵:۵۶:۵۹ ۱۳:۰۵:۵۶ ۲۰:۱۴:۵۲ ۲۰:۳۵:۰۱ ۰۰:۱۶:۰۷ ۲۰۱۶/۰۶/۱۹ ۱۴۳۷/۰۹/۱۳ ۱۳:۴۵ ۱۶:۱۷:۳۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۳۱ ۰۴:۱۷:۳۳ ۰۵:۵۷:۱۱ ۱۳:۰۶:۰۹ ۲۰:۱۵:۰۷ ۲۰:۳۵:۱۶ ۰۰:۱۶:۲۰ ۲۰۱۶/۰۶/۲۰ ۱۴۳۷/۰۹/۱۴ ۱۳:۴۵ ۱۶:۱۷:۴۳

تیر

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی تاریخ قمری خورشید و قبله زمان روزه
سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۱ ۰۴:۱۷:۴۶ ۰۵:۵۷:۲۴ ۱۳:۰۶:۲۲ ۲۰:۱۵:۲۰ ۲۰:۳۵:۲۹ ۰۰:۱۶:۳۳ ۲۰۱۶/۰۶/۲۱ ۱۴۳۷/۰۹/۱۵ ۱۳:۴۵ ۱۶:۱۷:۴۳
چهار شنبه ۱۳۹۵/۴/۲ ۰۴:۱۸:۰۱ ۰۵:۵۷:۳۸ ۱۳:۰۶:۳۵ ۲۰:۱۵:۳۱ ۲۰:۳۵:۴۰ ۰۰:۱۶:۴۶ ۲۰۱۶/۰۶/۲۲ ۱۴۳۷/۰۹/۱۶ ۱۳:۴۵ ۱۶:۱۷:۳۹
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۳ ۰۴:۱۸:۱۸ ۰۵:۵۷:۵۴ ۱۳:۰۶:۴۸ ۲۰:۱۵:۴۱ ۲۰:۳۵:۵۰ ۰۰:۱۷:۰۰ ۲۰۱۶/۰۶/۲۳ ۱۴۳۷/۰۹/۱۷ ۱۳:۴۶ ۱۶:۱۷:۳۲
جمعه ۱۳۹۵/۴/۴ ۰۴:۱۸:۳۷ ۰۵:۵۸:۱۱ ۱۳:۰۷:۰۰ ۲۰:۱۵:۵۰ ۲۰:۳۵:۵۹ ۰۰:۱۷:۱۴ ۲۰۱۶/۰۶/۲۴ ۱۴۳۷/۰۹/۱۸ ۱۳:۴۶ ۱۶:۱۷:۲۲
شنبه ۱۳۹۵/۴/۵ ۰۴:۱۸:۵۸ ۰۵:۵۸:۲۹ ۱۳:۰۷:۱۳ ۲۰:۱۵:۵۷ ۲۰:۳۶:۰۵ ۰۰:۱۷:۲۸ ۲۰۱۶/۰۶/۲۵ ۱۴۳۷/۰۹/۱۹ ۱۳:۴۶ ۱۶:۱۷:۰۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۴/۶ ۰۴:۱۹:۲۲ ۰۵:۵۸:۴۸ ۱۳:۰۷:۲۶ ۲۰:۱۶:۰۳ ۲۰:۳۶:۱۱ ۰۰:۱۷:۴۲ ۲۰۱۶/۰۶/۲۶ ۱۴۳۷/۰۹/۲۰ ۱۳:۴۷ ۱۶:۱۶:۴۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۷ ۰۴:۱۹:۴۶ ۰۵:۵۹:۰۸ ۱۳:۰۷:۳۸ ۲۰:۱۶:۰۸ ۲۰:۳۶:۱۴ ۰۰:۱۷:۵۷ ۲۰۱۶/۰۶/۲۷ ۱۴۳۷/۰۹/۲۱ ۱۳:۴۷ ۱۶:۱۶:۲۸
سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۸ ۰۴:۲۰:۱۳ ۰۵:۵۹:۳۰ ۱۳:۰۷:۵۰ ۲۰:۱۶:۱۱ ۲۰:۳۶:۱۷ ۰۰:۱۸:۱۲ ۲۰۱۶/۰۶/۲۸ ۱۴۳۷/۰۹/۲۲ ۱۳:۴۷ ۱۶:۱۶:۰۴
چهار شنبه ۱۳۹۵/۴/۹ ۰۴:۲۰:۴۲ ۰۵:۵۹:۵۳ ۱۳:۰۸:۰۲ ۲۰:۱۶:۱۲ ۲۰:۳۶:۱۷ ۰۰:۱۸:۲۷ ۲۰۱۶/۰۶/۲۹ ۱۴۳۷/۰۹/۲۳ ۱۳:۴۸ ۱۶:۱۵:۳۵
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۰ ۰۴:۲۱:۱۲ ۰۶:۰۰:۱۶ ۱۳:۰۸:۱۴ ۲۰:۱۶:۱۲ ۲۰:۳۶:۱۶ ۰۰:۱۸:۴۲ ۲۰۱۶/۰۶/۳۰ ۱۴۳۷/۰۹/۲۴ ۱۳:۴۸ ۱۶:۱۵:۰۴
جمعه ۱۳۹۵/۴/۱۱ ۰۴:۲۱:۴۴ ۰۶:۰۰:۴۱ ۱۳:۰۸:۲۶ ۲۰:۱۶:۱۰ ۲۰:۳۶:۱۳ ۰۰:۱۸:۵۷ ۲۰۱۶/۰۷/۰۱ ۱۴۳۷/۰۹/۲۵ ۱۳:۴۹ ۱۶:۱۴:۲۹
شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۲ ۰۴:۲۲:۱۷ ۰۶:۰۱:۰۷ ۱۳:۰۸:۳۷ ۲۰:۱۶:۰۷ ۲۰:۳۶:۰۹ ۰۰:۱۹:۱۲ ۲۰۱۶/۰۷/۰۲ ۱۴۳۷/۰۹/۲۶ ۱۳:۴۹ ۱۶:۱۳:۵۲
یکشنبه ۱۳۹۵/۴/۱۳ ۰۴:۲۲:۵۳ ۰۶:۰۱:۳۳ ۱۳:۰۸:۴۸ ۲۰:۱۶:۰۲ ۲۰:۳۶:۰۳ ۰۰:۱۹:۲۷ ۲۰۱۶/۰۷/۰۳ ۱۴۳۷/۰۹/۲۷ ۱۳:۵۰ ۱۶:۱۳:۱۰
دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۱۴ ۰۴:۲۳:۲۹ ۰۶:۰۲:۰۱ ۱۳:۰۸:۵۹ ۲۰:۱۵:۵۶ ۲۰:۳۵:۵۵ ۰۰:۱۹:۴۳ ۲۰۱۶/۰۷/۰۴ ۱۴۳۷/۰۹/۲۸ ۱۳:۵۰ ۱۶:۱۲:۲۶
سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۵ ۰۴:۲۴:۰۸ ۰۶:۰۲:۳۰ ۱۳:۰۹:۰۹ ۲۰:۱۵:۴۸ ۲۰:۳۵:۴۶ ۰۰:۱۹:۵۸ ۲۰۱۶/۰۷/۰۵ ۱۴۳۷/۰۹/۲۹ ۱۳:۵۱ ۱۶:۱۱:۳۸
چهار شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۶ ۰۴:۲۴:۴۸ ۰۶:۰۲:۵۹ ۱۳:۰۹:۱۹ ۲۰:۱۵:۳۹ ۲۰:۳۵:۳۵ ۰۰:۲۰:۱۳ ۲۰۱۶/۰۷/۰۶ ۱۴۳۷/۰۹/۳۰ ۱۳:۵۱ ۱۶:۱۰:۴۷
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۷ ۰۴:۲۵:۲۹ ۰۶:۰۳:۲۹ ۱۳:۰۹:۲۸ ۲۰:۱۵:۲۸ ۲۰:۳۵:۲۳ ۰۰:۲۰:۲۸ ۲۰۱۶/۰۷/۰۷ ۱۴۳۷/۱۰/۰۱ ۱۳:۵۲ ۱۶:۰۹:۵۴
جمعه ۱۳۹۵/۴/۱۸ ۰۴:۲۶:۱۱ ۰۶:۰۴:۰۰ ۱۳:۰۹:۳۸ ۲۰:۱۵:۱۵ ۲۰:۳۵:۰۹ ۰۰:۲۰:۴۳ ۲۰۱۶/۰۷/۰۸ ۱۴۳۷/۱۰/۰۲ ۱۳:۵۲ ۱۶:۰۸:۵۸
شنبه ۱۳۹۵/۴/۱۹ ۰۴:۲۶:۵۵ ۰۶:۰۴:۳۲ ۱۳:۰۹:۴۷ ۲۰:۱۵:۰۱ ۲۰:۳۴:۵۳ ۰۰:۲۰:۵۸ ۲۰۱۶/۰۷/۰۹ ۱۴۳۷/۱۰/۰۳ ۱۳:۵۳ ۱۶:۰۷:۵۸
یکشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۰ ۰۴:۲۷:۴۰ ۰۶:۰۵:۰۵ ۱۳:۰۹:۵۵ ۲۰:۱۴:۴۵ ۲۰:۳۴:۳۵ ۰۰:۲۱:۱۳ ۲۰۱۶/۰۷/۱۰ ۱۴۳۷/۱۰/۰۴ ۱۳:۵۳ ۱۶:۰۶:۵۵
دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۱ ۰۴:۲۸:۲۶ ۰۶:۰۵:۳۸ ۱۳:۱۰:۰۳ ۲۰:۱۴:۲۸ ۲۰:۳۴:۱۶ ۰۰:۲۱:۲۷ ۲۰۱۶/۰۷/۱۱ ۱۴۳۷/۱۰/۰۵ ۱۳:۵۴ ۱۶:۰۵:۵۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۲ ۰۴:۲۹:۱۴ ۰۶:۰۶:۱۲ ۱۳:۱۰:۱۰ ۲۰:۱۴:۰۹ ۲۰:۳۳:۵۵ ۰۰:۲۱:۴۱ ۲۰۱۶/۰۷/۱۲ ۱۴۳۷/۱۰/۰۶ ۱۳:۵۵ ۱۶:۰۴:۴۱
چهار شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۳ ۰۴:۳۰:۰۲ ۰۶:۰۶:۴۶ ۱۳:۱۰:۱۷ ۲۰:۱۳:۴۹ ۲۰:۳۳:۳۳ ۰۰:۲۱:۵۵ ۲۰۱۶/۰۷/۱۳ ۱۴۳۷/۱۰/۰۷ ۱۳:۵۵ ۱۶:۰۳:۳۱
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۴ ۰۴:۳۰:۵۱ ۰۶:۰۷:۲۱ ۱۳:۱۰:۲۴ ۲۰:۱۳:۲۷ ۲۰:۳۳:۰۹ ۰۰:۲۲:۰۹ ۲۰۱۶/۰۷/۱۴ ۱۴۳۷/۱۰/۰۸ ۱۳:۵۶ ۱۶:۰۲:۱۸
جمعه ۱۳۹۵/۴/۲۵ ۰۴:۳۱:۴۲ ۰۶:۰۷:۵۷ ۱۳:۱۰:۳۰ ۲۰:۱۳:۰۳ ۲۰:۳۲:۴۳ ۰۰:۲۲:۲۲ ۲۰۱۶/۰۷/۱۵ ۱۴۳۷/۱۰/۰۹ ۱۳:۵۷ ۱۶:۰۱:۰۱
شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۶ ۰۴:۳۲:۳۳ ۰۶:۰۸:۳۳ ۱۳:۱۰:۳۶ ۲۰:۱۲:۳۸ ۲۰:۳۲:۱۶ ۰۰:۲۲:۳۶ ۲۰۱۶/۰۷/۱۶ ۱۴۳۷/۱۰/۱۰ ۱۳:۵۷ ۱۵:۵۹:۴۳
یکشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۷ ۰۴:۳۳:۲۵ ۰۶:۰۹:۱۰ ۱۳:۱۰:۴۱ ۲۰:۱۲:۱۱ ۲۰:۳۱:۴۷ ۰۰:۲۲:۴۸ ۲۰۱۶/۰۷/۱۷ ۱۴۳۷/۱۰/۱۱ ۱۳:۵۸ ۱۵:۵۸:۲۲
دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۸ ۰۴:۳۴:۱۸ ۰۶:۰۹:۴۷ ۱۳:۱۰:۴۵ ۲۰:۱۱:۴۳ ۲۰:۳۱:۱۶ ۰۰:۲۳:۰۱ ۲۰۱۶/۰۷/۱۸ ۱۴۳۷/۱۰/۱۲ ۱۳:۵۹ ۱۵:۵۶:۵۸
سه شنبه ۱۳۹۵/۴/۲۹ ۰۴:۳۵:۱۲ ۰۶:۱۰:۲۵ ۱۳:۱۰:۴۹ ۲۰:۱۱:۱۴ ۲۰:۳۰:۴۴ ۰۰:۲۳:۱۳ ۲۰۱۶/۰۷/۱۹ ۱۴۳۷/۱۰/۱۳ ۱۳:۵۹ ۱۵:۵۵:۳۲
چهار شنبه ۱۳۹۵/۴/۳۰ ۰۴:۳۶:۰۶ ۰۶:۱۱:۰۳ ۱۳:۱۰:۵۲ ۲۰:۱۰:۴۲ ۲۰:۳۰:۱۰ ۰۰:۲۳:۲۴ ۲۰۱۶/۰۷/۲۰ ۱۴۳۷/۱۰/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۵۴:۰۴
پنج شنبه ۱۳۹۵/۴/۳۱ ۰۴:۳۷:۰۱ ۰۶:۱۱:۴۱ ۱۳:۱۰:۵۵ ۲۰:۱۰:۱۰ ۲۰:۲۹:۳۵ ۰۰:۲۳:۳۵ ۲۰۱۶/۰۷/۲۱ ۱۴۳۷/۱۰/۱۵ ۱۴:۰۱ ۱۵:۵۲:۳۴

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*